WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Avond Energie Druk Bezocht
Wijdemeren, ma 5 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanavond bezochten zeer veel inwoners de bijeenkomst over besparing van energie en isolatie van de huizen in Wijdemeren.

Naar schatting 120 mensen bezochten de bijeenkomst op het gemeentehuis. De organisatoren waren de gemeente en de pas opgerichte Energie Coöperatie. De hele avond stond in het teken van besparing op energie, en dan vooral gas, enerzijds en de maatregelen die eigenaren van woonhuizen kunnen nemen om minder energie te verbruiken. Het leitmotiv was daarbij dat Nederland in 2050 van het aardgas af wil zijn.

Energie Coöperatie Wijdemeren

De avond werd geopend doorwethouder Jan-Jaap de Kloet (DB) in wiens portefeuille het energiebeleid zit, waarna Annemarie Poorthuis de nieuw gevormde Energie Coöperatie Wijdemeren (EC) introduceerde. De ECW is een groep vrijwilligers die tips gaat geven aan inwoners, bedrijven en de gemeente over de manieren waarop bespaard kan worden en hoe isolatie het best aangebracht kan worden om maximaal effect te sorteren. In de ECW werken vrijwillige energiecoaches die huizen gaan bezoeken om adviezen te geven en energieambassadeurs die contacten leggen met andere actoren op het gebied van energie en met de pers om zo het netwerk van de ECW uit te bouwen. Er is één coördinator en dat is Annemarie Poorthuis, zo kondigde zij aan.


Wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Het EC gaat ook op zoek naar mogelijkheden om invulling te geven aan de rol als coöperatie, waarbij men lid wordt van de coöperatie en dan deelneemt in gezamenlijke voorzieningen die electriciteit opwekken, bijvoorbeeld zonnepanelen op een gezamenlijke plek, of accu's om per blok stroom op te slaan.

Duurzaam Bouwloket

Een medewerker van het Duurzaam Bouwloket ging zeer diep in op de verschillende mogelijkheden om muren, vloeren en daken te isoleren. Hij opende zijn presentatie met de vraag hoe hoog de energierekening van de mensen in de zaal per maand was. Er was één aanwezige die meteen meldde dat hij per maand € 85 kwijt is aan energie. De man van het Duurzaam Bouwloket verklaarde dat hij naar huis kon als iedereen zo weinig aan energie kwijt was. Het bleek normaler om pakweg € 150 - 200 per maand kwijt te zijn. Dus toch nog veel te doen. Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket. Men kan daar vragen stellen en hulp krijgen. Het Bouwloket bemiddelt ook bij het gebruik maken van 10% korting op de kosten van isolatiemaatregelen. Als u voor 31 maart een aanvraag indient bij het bouwloket voor werkzaamheden aan isolatie in uw huis, dan krijgt u volgens enkele spelregels 10% korting op dat werk. U hoeft bij die aanvraag nog niet te besluiten dat u het werk al of niet laat uitvoeren, maar u stelt de calim op die 10% zeker.


Rob Koedijker.

Rob Koedijker uit Nederhorst den Berg, die een bouwkundige achtergrond heeft, meldde zich aan bij het ECW als energiecoach. Hij sloot de avond met een bijdrage over de rol van de energiecoach die bij u thuis komt om door het huis te lopen en advies te geven. Hij wees erop dat isolatiemaatregelen niet alleen energiekosten besparen, maar ook de waarde van een woning (met een beter energie-label) doen stijgen.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de gemeente.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief