WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Hulp voor Burgemeesters
Wijdemeren, do 28 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Ossel antwoordde op de vragen van OLib over de keuze om burgemeesters in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen te benoemen.


Burgemeester Ossel

Martin Vuyk (OLib)

Robby Israel (OLib)

De vragen volgden op enkele situaties waar de besluiten van de gezamenlijke burgemeesters in de optiek van OLib minder gelukkig waren. In de WWK schreef Cor Koster daar indertijd ook al een ingezonden brief over onder de titel “curatele voor burgemeesters”.


Cor Koster

OLib noemde als voorbeelden de ternauwernood voorkomen deelname in een commercieel oefencentrum voor de brandweer op Crailo. Ook het besluit dat de burgemeesters van de regio namen om de omstreden oranje PMD kliko in te voeren, terwijl de wetenschap aantoonde dat nascheiding efficiënter en goedkoper is dan scheiding bij de bron (bij ons allen thuis). De problemen met de belastingsamenwerking ontstonden ook onder het bestuur van drie burgemeesters.

Hulp bij een verstandig besluit

De kern van de vragen die OLib stelde was of aan een bestuur, van welke gemeenschappelijke regeling dan ook, niet op zijn minst expertise moet worden toegevoegd naast burgemeesters of wethouders. Die expertise moet met de kennis van het vakgebied kunnen beoordelen of een besluit van de burgemeesters in het bestuur wel haalbaar en verstandig is. Noem het onvriendelijk “onder curatele stellen”, of vriendelijke “hulp bij het nemen van een verstandig besluit”.

Aangenaam begrip

Eergisteren gaf het college antwoord op de door OLib gestelde vragen. De brief van het college aan de raad, ondertekend door burgemeester Freek Ossel, waarin de antwoorden op de vragen gegeven worden ademt een aangenaam begrip voor de kwestie die OLib aan de orde stelt.

De burgemeester stelt dat het zijn taak is om er voor te zorgen dat hij voldoende expertise organiseert om gedegen besluiten te kunnen nemen. Die expertise kan hij vaak vinden binnen de eigen organisatie. Mocht die daar niet aanwezig zijn, dan bestaat bij burgemeester Freek Ossel zeker de bereidheid om externe deskundigheid aan te trekken. Hij schrijft dat hij blij is dat OLib het onderwerp aan de orde stelt als het gevoel leeft dat in een bestuur uit louter burgemeesters die aanvulling noodzakelijk is. Burgemeester Ossel stelt voor om het onderwerp binnenkort met de fractievoorzitters te bespreken. Hij zal de kwestie ook agenderen in het regionaal overleg van de burgemeesters.

Echt onafhankelijk

Hij is het eens met OLib dat de externe expertise niet geleverd moet worden door het management dat de gemeenschappelijke regeling (bijv.  de GAD, de Regio, de Veiligheidsregio, de BSWW, de Plassenraad), maar echt van buiten moet komen en onafhankelijk moet zijn. Hij wijst erop dat het inhuren van externe expertise niet standaard altijd moet gebeuren, ook al omdat dat kostbaar is en omdat de kennis vaak wel in de eigen gelederen beschikbaar is. Tenslotte wijst hij erop dat bij voorkeur de kosten van de inhuur van expertise vooraf mee begroot worden als die voorzien kan worden.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief