WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
O-Lib: Expertise Gat
Wijdemeren, di 22 augustus 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De fractie O-Lib denkt dat er een expertise gat is tussen de burgemeesters in een bestuur en de organisatie die bestuurd wordt en stelt daar vragen over.

O-Lib refereert aan de besluitvorming rond het oefencentrum van de brandweer op Crailo, dat op het laatste moment niet door ging en het GAD-besluit om in de regio overal PMD-kliko's in te voeren. Het bestuur (de zeven burgemeesters) namen op voorstel van de organisaties verregaande besluiten. O-Lib vraagt of dat niet anders moet.

ingezonden bericht

Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO fractie O-lib
inzake positie burgemeesters in regionaal bestuur.
Geregistreerd op 21 augustus 2017, afdoening in 30 dagen.

Tijdens de algemene beschouwingen van juni dit jaar heeft Robby Israel namens O-Lib een alinea gewijd aan regionale besluiten die het burgemeesters-collectief moet nemen, terwijl zij daar niet voldoende voor onderlegd zijn; wij brengen dit fragment nog even in herinnering:

"De uitdrukking die vaak gebruikt wordt het ‘democratisch gat’ herkennen wij slechts ten dele, en wij zien eerder een ‘expertise gat’. Een voorbeeld hiervan is de besluitvorming in de GAD. Het GAD management brengt een onderwerp aan bij het bestuur. Daar zitten democratisch gelegitimeerde burgemeesters die echter geen experts kunnen zijn op het gebied van afvalverwerking, en zo is het niet denkbeeldig dat de voorstellen van het GAD management, zonder veel inhoudelijke kennis worden goedgekeurd. Wij vrezen dat op deze manier tot het invoeren van de PMD bak in de regio is besloten. Een verder voorbeeld is het nu afgeketste oefencentrum Crailo. Het werd destijds neergezet als een min of meer besloten zaak, gedragen door alle burgemeesters. Als wij geen specifieke, zakelijke voorwaarden hadden gesteld was het wellicht doorgegaan op basis van onvoldoende zekerheid. Sindsdien verscheen ook de ingezonden brief op de WWK van dhr. Cor Koster, met de titel “Stel burgemeesters onder curatele” dd. 29-06-2017 waarvan het college wellicht notie heeft genomen.
Daar u als college niet gereageerd heeft op het bovenstaande, willen wij u graag in de gelegenheid stellen dit alsnog te doen middels beantwoording van volgende vragen.
"

  1. Is het college met ons van mening dat de aangehaalde voorbeelden uitingen zijn van het tekortschieten op inhoudelijke kennis van het burgemeesterscollectief? Zo niet, wat was de oorzaak van deze misstappen?
  2. Wilt u de huidige regionale structuur van besluitvorming door burgemeesters ter discussie te stellen, zowel in de Raad van Wijdemeren, alsook in het burgemeesters-overleg, teneinde meer deskundigheid mee te laten wegen in besluitvorming?
  3. Bent u ertoe bereid dat burgemeesters zich in de besturen ter zijde laten staan door ter zake deskundigen, onafhankelijk en derhalve niet zijnde het management of medewerkers van de betreffende GR, vooral wanneer het gaat om financieel en/of anderszins ingrijpende besluiten?
  4. Daar zou tegenover kunnen staan de burgemeesters een mandaat mee te geven waaronder zij tot een bepaalde omvang en belang besluiten kunnen nemen, zonder terug te hoeven naar hun respectievelijke raden. Wat vindt u hiervan?

Fractie O-Lib
Robby Israel, Martin Vuyk

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief