WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wijdemeren bij Hilversum!
Wijdemeren, do 14 september 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

GS schreef dat Wijdemeren minimaal moet fuseren met Hilversum voor 2023. Dat besluit moet Wijdemeren voor 7 november a.s. nemen.

Update 15-9-2017: Correctie/aanvulling in de tekst.

Gedeputeerde Staten namen dinsdag een besluit over de herindelingen en samenwerkingen in de Gooi en Vechtstreek. Dat stond in een brief aan het Wijdemeerse college die gisteren aan het raadsinformatiesyteem werd toegevoegd. Voor Wijdemeren, als zwakste gemeente in de regio volgens diverse onderzoeken, valt het doek als de provincie doorzet. Wijdemeren moet minimaal met Hilversum fuseren voor 2023.

Wijdemeren: Geen standpunt


Update aanvulling: Wij werden erop gewezen dat de volledige tekst uit de brief van de provincie luidt: "De raad van Wijdemeren besloot op 6 juli 2017 om € 800.000 uit de algemene reserves te voteren om conform het advies van Rijnconsult de organisatie op orde te brengen. De raad heeft geen standpunt bepaald over de door Rijnconsult geschetste toekomstscenario’s voor de gemeente." Dat was enige tijd na de raad waaruit hieronder geciteerd wordt. Letterlijk staat er dus: De raad wilde 8 ton uitgeven om de aanbevelingen van Rijnconsult te implementern, maar besloot nooit wat er dan precies met dat geld zou gebeuren.

GS leggen dat uit als een teken van gebrek aan bestuurskracht in Wijdemeren.
Het fragment uit de raad van 2 maart hieronder was de opmaat naar de situatie waarbij de provincie te maken kreeg met een verdeeld en dus sterk verzwakt standpunt van de raad van Wijdemeren op een cruciaal moment. Die verzwakking zal ook een rol spelen in de verdere besluitvorming tot en met de Tweede Kamer aan toe.


GS schrijven: "De raad heeft geen standpunt bepaald over de door Rijnconsult geschetste toekomstscenario’s voor de gemeente." Daarmee wordt waarschijnlijk ook gedoeld op de ultieme poging van sommige fracties op 2 maart dit jaar om op één lijn te komen bij het formuleren van een reactie op de herindelingsvoorstellen in een brief van GS. Dat leverde een verdeelde raad op omdat DLP een motie indiende die door geen andere partij gesteund werd.

Het cruciale fragment uit ons verslag van die raad:

"Gert Zagt (DLP) wilde zijn “lokalen motie” indienen en erover te laten stemmen. Van alle kanten werd aan hem zeer dringend gevraagd om dat achterwege te laten om voor dit moment de polarisatie even uit de raad te bannen. René Voigt (DB) “Breng de motie nu niet in. Het hoeft nu niet.” Gert zagt (DLP): “Dat wil ik toch.” Burgemeester Smit: “Ik raad u aan om even te wachten. Als u zo als raad door gaat, dan grijpt de provincie in en dat is ernstig.” Robby Israel (VVD): “Haarlem heeft al besloten. Ik wil niet tegen windmolens vechten.” De druk op Gert Zagt (DLP) werd groot. Hij vroeg om even te schorsen."

Na de schorsing:

"Na tien minuten ging men verder. Gert Zagt (DLP) had zijn knopen geteld en liet weten dat hij toch echt zijn motie ging indienen voor stemming. De raad viel over hem heen. Martin Vuyk (VVD): “Die fusie moet. Dat is de realiteit.” Burgemeester Martijn Smit: “Meneer Zagt doe het niet! Zet een stap.” Sieta Vermeulen (VVD): “Uw motie helpt niet. Hij wordt niet aangenomen en hij polariseert.” Jan Verbruggen (CDA) : “Uw motie is niet verstandig. Tijd kopen is niet handig.”

Gert Zagt (DLP): “Wij brengen hem in stemming.” René Voigt:  “Ach, hou toch op!”
De uitslag van de stemming was niet verrassend. Twee (DLP) voor en zestien ( De Rest) tegen.
De optimist René Voigt (DB) merkte op dat de raad nog nooit zo eensgezind was geweest. Slechts twee tegen. Nog nooit vertoond!"

De volledige brief van GS is hier te vinden.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

deel over Wijdemeren uit de brief van GS (zonder verzenddatum)

Geacht college,

Hierbij informeren wij u over ons besluit van 12 september 2017 over het in de Gooi en Vechtstreek gevoerde open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling, en de door diverse gemeenten ingediende zienswijzen.

..deel weggelaten..

Wijdemeren,

Er moet een oplossing komen voor het lokale bestuurskrachtprobleem van Wijdemeren. De gemeente Wijdemeren heeft na het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte zelf nog een onderzoek laten doen door Rijnconsult. De conclusies daarvan sluiten aan bij de conclusies van Deloitte.
In het open overleg op 11 mei 2017 gaf de meerderheid van de raad aan de voorkeur te geven aan zelfstandigheid, samenwerking zoeken met andere gemeenten op PIOFACH taken en blijven van een uitvoeringsgemeente. Wij hebben daarop geantwoord dat een dergelijke keuze geen oplossing biedt voor het geconstateerde lokale bestuurskrachtprobleem en dat fusie dan onvermijdelijk zou zijn. De raad van Wijdemeren besloot op 6 juli 2017 om € 800.000 uit de algemene reserves te voteren om conform het advies van Rijnconsult de organisatie op orde te brengen. De raad heeft geen standpunt bepaald over de door Rijnconsult geschetste toekomstscenario’s voor de gemeente.

Wij zien thans de volgende opties voor de gemeente Wijdemeren.

Wijdemeren besluit vôôr 7 november 2017 tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval Hilversum voor 2023, en de nieuwe raad besluit vervolgens voor 1 januari 2019 per wanneer die fusie daadwerkelijk plaatsvindt,. Mocht de nieuwe raad vôôr 1 januari 2019 geen fusiedatum bepalen, dan voeren wij de arhi-procedure voor Wijdemeren om tot een fusie te komen. Als de raad van Wijdemeren kiest voor zelfstandigheid en het zoeken van samenwerking op PIOFACH taken met andere gemeenten, dan biedt dit geen oplossing voor het lokale bestuurskrachtprobleem. Het voortzetten van de provinciale arhi-procedure om het probleem op te lossen ligt dan in de rede.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief