WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
NM verbetert Natuur Plassen
's-Graveland, do 26 oktober 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Natuurmonumenten werkt op verschillende plaatsen in Wijdemeren aan verbetering van de bijzondere natuur in en om de plassen.

persbericht

Natuurmonumenten werkt aan bijzondere natuur in de Vechtplassen

Maatregelen

De maatregelen bestaan in de Weersloot (tussen Nieuw Loosdrechtsedijk en Tienhovens Kanaal) uit het verwijderen van bosopslag en het herstel van oude petgaten. Hiermee wordt de basis gevormd voor trilveen en veenmosrietland. De aanwezigheid van deze waardevolle natuurtypen hebben geleid tot de aanwijzing van de Vechtplassen als Natura2000 gebied. In ‘t Hol (ter hoogte van het Moleneind) wordt ook bosopslag verwijderd met hetzelfde doel. En in de Ruigehoek (ter hoogte van de kruising Herenweg/Stichts End) wordt bosopslag verwijderd uit het rietland ten behoeve van de kleine karekiet en de rietzanger.

Overlast

Omwonenden moeten rekening houden met mogelijke tijdelijke overlast van vrachtauto’s op de weg op momenten dat dit wordt aan- en afgevoerd. De omwonenden zullen apart worden geïnformeerd met een brief.

Successiestadia

De natuur in de Vechtplassen is bijzonder omdat er verschillende fases van verlanding plaatsvinden in dit gebied. Bij verlanding raakt open water steeds meer begroeid met waterplanten, waardoor een petgat volledig dichtgroeit. De bodem wordt dan steeds dikker en raakt vervolgens begroeid met bomen. Uiteindelijk staat er een bos. Dit proces duurt jaren. Maar als Natuurmonumenten niet ingrijpt, dan bestaan de hele Vechtplassen over vijftig jaar uit bos. En dat willen we niet. Want juist in deze verschillende verlandingsfases profiteren heel veel zeldzame planten en dieren van een geschikt leefgebied.

LIFE

Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van het LIFE project ‘New LIFE for Dutch Fens’ (Nieuw leven in het veen). LIFE+ Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief