WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad over Schapenweitje
Wijdemeren, vr 3 maart 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het was een spannende en rommelige raadsvergadering gisteravond. Het Schapenweitje en de fusiebrief van NH hielden de gemoederen bezig.

We lopen de somtijds flink verwarrende vergadering met u langs.

Mededelingen

Omdat bekend was dat VVD, D66 en DLP een motie in zouden dienen om de bouw op het Schapenweitje in Nederhorst af te blazen, zat de publieke tribune behoorlijk vol en sprak Sorrel Hidding voorafgaand aan de vergadering in. Zij overhandigde 2240 handtekeningen en 300 digitale steunbetuigingen tegen bouw op het Schapenweitje aan burgemeester Martijn Smit.


Sorrel Hidding biedt de handtekeningen aan.

Bij de mededelingen wilde wethouder Theo Reijn de suggestie rechtzetten die gewekt kon zijn door een artikel in de Gooi en Eemlander over bijklussende bestuurders die hun verdiensten niet opgeven aan de gemeente. Hij noemde tot op de cent nauwkeurig wat hij de afgelopen jaren verdiend had als bijverdienste en verklaarde zich bereid om die verdiensten openbaar ter inzage te leggen. Spannend waren de bedragen die hij noemde niet. Twee jaar met verlies en nu lijkt er wat winst gemaakt te worden. “Ik geef alles op wat ik verdien, Ik geef de keizer wat de keizer toekomt”. Aansluitend kondigde ex-wethouder Gert Zagt aan dat ook hij zijn boeken zal openen voor de pers.

Motie Schapenweitje

Namens D66, DLP en de VVD las fractievoorzitter Sieta Vermeulen een motie voor waarin gevraagd werd  om af te zien van het in procedure brengen van het bestemmingsplan dat de bouw van 12 senioren huurwoningen op het Schapenweitje mogelijk moet maken. De argumenten in de motie zijn bekend, de natuurwaarde, de protesten, de handtekeningen, etc.
Wethouder Betske van Henten weersprak de strekking van de motie. Zij erkende dat de betrokkenheid van de bewoners groot is, maar vond desondanks dat juist een bestemmingsplanprocedure de garantie biedt voor een zorgvuldige afweging van de plannen en het aanbrengen van eventueel gewenste aanpassingen.

Voor, o nee, tegen

Om te voorkomen dat het debat uit de commissie overgedaan zou worden besloot burgemeester Smit dat er slechts in één termijn over de motie geoordeeld mocht worden. Even leek het debat te gaan over aanpassingen in het bestemmingsplan, toen Nanne Roosenschoon (D66) duidelijk maakte dat hij geen aanpassingen wil, omdat hij het hele bestemmingsplan en bouw op die plek niet ziet zitten. Bij de stemming bleek de verhouding te liggen zoals verwacht, hoewel het even leek alsof Cees Gieskens (CDA), die als eerste moest stemmen, de motie steunde toen hij “voor” riep. Geschrokken partijgenoten en de voorzitter vroegen hem indringend of dat echt was wat hij wilde. Het bleek een vergissing waardoor de motie met 10 tegen 8 verworpen werd. (Stan Poels (GL) was afwezig.)

Geen klacht ontvangen

Burgemeester Martijn Smit kwam even terug op de beschuldigingen die de heer Brugman deed aan het adres van ambtenaren tijdens de commissievergadering van 15 februari. Hoewel de voorzitter van die commissie de heer Brugman aanraadde om ene formele klacht in te dienen, blijkt dat niet te zijn gebeurd. Ook intern heeft de gemeente geen onregelmatigheden kunnen ontdekken. Mocht er toch nog iets blijven hangen bij de heer Brugman, dan verzoekt burgemeester Smit hem dringend om toch zijn klacht in te dienen.

Zooitje

De eerste verrassing van de avond werd aangekondigd door Sieta Vermeulen (VVD).
Omdat de vorige motie verworpen was kwam zij met een tweede. Zij vroeg de voorzitter om die meteen te behandelen, omdat ook die over het Schapenweitje ging. “Uw verzoek komt de vergaderorde niet ten goede” :sprak een ietwat geërgerde burgemeester. (Ofwel, u maakt er een zooitje van.)

Motie twee

De tweede motie was achter de hand gehouden door de VVD voor het geval de eerste werd verworpen. Dat leidde tot flink wat gedoe, want de motie moest afgedrukt en uitgedeeld worden, waarna de fracties hem moesten lezen en er een oordeel over geven. De inhoud had als strekking: “Nu het bestemmingsplan helaas toch ter inzage wordt gelegd willen wij (VVD, D66 en DLP) dat het een bestemmingsplan wordt voor het hele gebiedje rond het Schapenweitje en niet alleen de seniorenwoningen, opdat de gemeente de volledige regie in handen houdt.”
Wethouder Betske van Henten verzekerde dat de gemeente alle plannen kent en de regie strak in handen houdt. Dus reden genoeg om de motie te ontraden. Ook deze stemming leverde een verwerping op met 8 voor en 10 tegen.

Meer in het volgende bericht over de Brief ARHI van de provincie

Dossier Ankeveensepad

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief