WIJDEMEERSE WEBKRANT
Er staat geen moer in...
Kortenhoef, ma 13 februari 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Wim Kozijn verbaast zich over de brief van de provincie, maar ook over de tandeloze motie waarmee de raad van Wijdemeren mee weg dacht te komen.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden brief

Provincie schrijft een rare brief en
Dorpsbelangen kan de stormbal beter op Texel laten.

De reactie van de provincie op de opmerkingen van de gemeenten over de uitkomsten van het bestuurskracht onderzoek is merkwaardig te noemen.

De uitkomst was ondubbelzinnig. De bestuurskracht is in de gemeente Wijdemeren en Weesp onvoldoende ..Anders gezegd: die gemeenten kunnen de hen opgedragen taken niet naar behoren uitvoeren.

Alle andere gemeenten slagen voor de proef. Ook Laren en Blaricum die onderdeel van de zgn. Belcombinatie zijn. Nou zou je verwachten dat de provincie aankondigt iets aan de positie van Wijdemeren en Weesp te gaan doen, maar zij komt met een voorstel tot herindeling van Gooi-en Vechtstreek om te komen tot drie gemeenten. Hoewel Blaricum en Laren aan de norm voldoen worden zij ook onderwerp van herindeling .

De provincie heeft nog een hoger doel: de bestuurskracht van de gehele regio is onvoldoende. Maar dat wordt toch niet veroorzaakt door de kleintjes.? Dat heeft een geheel andere oorzaak: de concurrentie, de jaloezie, de verdeeldheid tussen de drie grotere gemeenten: Hilversum, Huizen en (vroeger) Bussum. Dat wordt probleem wordt toch niet opgelost door Laren en Blaricum op te heffen? Rare redenering!

Wijdemeren wordt eveneens onderdeel van de herindeling De H van Arhi betekent toch echt "herindeling  "Die heeft het gemeentebestuur  over zichzelf afgeroepen. De reactie op het bestuurskracht onderzoek was ondermaats. Wel kanttekeningen zetten, maar de uitkomst niet bestrijden. Geen maatregelen aankondigen om de bestuurskracht te versterken , maar een motie aannemen om samenwerking te zoeken op de beleidsondersteunende terreinen. Een motie waar Co de Kloet en ik op de Meenthof, waar we elkaar spraken, het over eens  waren: Er staat geen moer in! (letterlijk citaat Co). De provincie concludeert dan ook:"Wij constateren dat de zienswijze van Wijdemeren nog geen zicht geeft voor een duurzame oplossing van haar lokale bestuursprobleem."

Dat is geen beste beurt. Wie er iets anders kan verzinnen dan een samenvoeging met Hilversum moet het maar zeggen. Ja, het samengaan van de ambtelijke organisaties waarbij de Raad en het College blijft bestaan. Voor de folklore, want de ambtelijke organisatie gaat voor beide gemeenten hetzelfde beleid adviseren .

Dus DB kalm aan met de stormbal, anders is Jan Jaap niet alleen de opvolger van vader Co, maar zal hij dezelfde weg gaan die vader Co drie keer ging: uit het college gestemd worden.

Wim Kozijn,
Kortenhoef

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief