WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kind van de Rekening
Wijdemeren, za 22 oktober 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius schrijft aan het gemeentebestuur over het kwetsbare kind dat met al dat bestuurlijke gedoe over bestuurskracht, fusies etc. het kind van de rekening wordt.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden brief

Open brief gemeente bestuur van Wijdemeren

Doen wat je wilt
Van Rapport naar Rapport

Nog niet zo lang geleden, in 2013, verscheen een rapport van de heer Winsemius over de speerpunten voor de regionale agenda in de daaropvolgende 10 jaar. De bewoners van de Gooi en Vechtstreek worden beschreven als een groepje ‘blije mensen’, die het goed hebben in hun afgeschermde ‘reservaat’. Noodzaak en wens om daarin verandering te brengen is er niet.

De rust wordt verstoort als veel taken van de landelijke overheid worden neer gelegd bij de gemeenten. En de gemeenten  gedwongen worden samen te werken.
Winsemius adviseert  een Vechtstreekcombinatie. ‘Door fusie van de zogenoemde ‘water’-gemeenten Muiden, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht ontstaat een stevig blok met een sterk eigen cultuur die gericht is op kleine kernen. De schaal is voldoende voor een inhoudelijk beleid dat ruimte biedt voor landbouw, natuur en recreatie en, zo nodig, ook tegenspel kan bieden tegen de Grote Buren.’

De burgermeester van Wijdemeren geeft  in de NRC maart 2013, zijn visie over het dilemma van een raadslid weer.  “ Het raadslid wil misschien wel vóór die samenwerking stemmen, maar zo’n voor-stem zal nu door menig burger worden uitgelegd als een stem voor een fusie. Ineens heb je wat uit te leggen in de buurtsuper, aan de fusieschuwe burger” „Wijdemeren is ook niet toe aan een fusie. Je bent vier, vijf jaar met jezelf bezig, niet met de buitenwereld. Terwijl juist dat nu zo belangrijk is met al die belangrijke taken die op ons afkomen. Ik noem opnieuw de jeugdzorg: dit gaat om kwetsbare kinderen. Het overnemen van die taak moet meteen goed gaan.”
In 2013 gaan de gemeentebesturen van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht aan de slag in een samenwerkings verband en pakken de jeugdzorg, belastingen en andere zaken samen op.

Een jaar later, 2014, nog een rapportje verder, stelt het nieuwe bestuur van Wijdemeren zonder enige opgaaf van reden te willen fuseren met Hilversum. Het prille samenwerkingsverband wordt  in de kiem gesmoord. Wijdemeren en Weesp staan alleen.
Tijd rijp voor de provincie van Noord Holland om een opdracht te geven voor een zogenaamde bestuurskrachtmeting,  onder het motto “Kunnen doen wat je als gemeentebestuur wilt”. De  periode vanaf 2014 wordt onderzocht.  Wijdemeren scoort onvoldoende , terwijl de kleinere Laren, Blaricum en Eemnes  samen hun taken volbrengen.  

Hoe geloofwaardig is een gemeente bestuur dat daags na haar aantreden een zelf bedacht  fusie voorstel  probeert te verantwoorden. De inwoners willen het niet; een onderbouwing is er niet. Gevolg een scala aan bezigheden: ‘Zorgexperts over de toekomst’, initiatieven D100, focusgesprekken, gesprekken met ondernemers, Dorpsavonden en tenslotte een weinig zeggende presentatie van het bestuurskracht onderzoek.

De voorspelling komt uit: de raad is vooral met zichzelf bezig.
En dan lees je in de monitor transitie jeugd: “ Maatwerk jeugdhulp nog steeds onder de maat.”
Heeft er nog iemand in Wijdemeren oog voor het kwetsbare kind?

Liesbeth Siderius

Loosdrecht, 20 oktober 2016

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief