WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Statushouders in Horstermeer
Horstermeer, ma 21 november 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Wethouder Betske van Henten en Jan Zwagerman tekenden op maandag 21 november een intentieovereenkomst om in de Horstermeer ca. 55 statushouders te huisvesten.

gezamenlijk persbericht

Intentieovereenkomst voor De Nieuwe Harmonie

Het plan De Nieuwe Harmonie krijgt vorm. Wethouder Betske van Henten en Jan Zwagerman tekenden op maandag 21 november een intentieovereenkomst voor het initiatief van Jan Zwagerman Holding BV waarbij woonruimte voor starters en statushouders gecombineerd wordt met een leer- en werktraject en ondernemerschap.

Nu het plan voldoende concreet is, gaan Jan Zwagerman Holding BV en de gemeente in gesprek met direct aanwonenden, maatschappelijke organisaties en ondernemers om het plan verder uit te werken.

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst hebben de gemeente en Zwagerman de uitgangspunten van het plan vastgelegd. Bedoeling is dat er 69 personen gehuisvest worden in het pand De Nieuwe Harmonie aan de Middenweg voor een periode van maximaal tien jaar. Van de 69 personen zal 80% statushouder zijn, 20% is bedoeld voor overige bewoners zoals bijvoorbeeld starters. Ander uitgangspunt is dat het plan kostendekkend moet zijn. De huurprijs wordt conform de regels voor sociale huur.

Opvang statushouders

Gemeenten moeten jaarlijks een aantal statushouders huisvesten. Voor Wijdemeren is de taakstelling in 2016 circa 62 statushouders en in 2017 naar verwachting circa 43 personen. Wethouder Betske van Henten: “Met dit unieke initiatief van Jan Zwagerman Holding BV kunnen we tijdelijk woonruimte toevoegen aan de woningmarkt in Wijdemeren. Dit is goed voor woningzoekenden en het zorgt ervoor dat we kunnen voldoen aan onze wettelijke opgave om statushouders woonruimte te bieden. Door wonen, leren en werken te combineren kunnen we deze mensen ook echt een toekomst geven. Dit kunnen wij echter niet alleen. Daarom zullen we Ankeveners, Bergers en de diverse vrijwilligersorganisaties, kerken en sportverenigingen vragen met ons mee te denken over hoe we dit plan verder gestalte kunnen geven.”

Leren, werken en ondernemerschap

Jan Zwagerman: “Nu de intentieovereenkomst getekend is, gaan we onder andere in gesprek met ondernemers in de omgeving over leer- en werkplekken voor statushouders of om hen in te schakelen als zelfstandig ondernemer. We willen graag met de toekomstige bewoners van De Nieuwe Harmonie een coöperatieve vereniging oprichten. Veel van hen waren ondernemer en willen dit weer oppakken. Ook zijn er mensen die, als dat kan, weer terug willen naar hun land. Doordat ze hier worden opgeleid in een technisch vak of voor de bouw kunnen zij straks werken aan de wederopbouw van hun land.”

De gemeenteraad van Wijdemeren neemt in december een besluit over het plan De Nieuwe Harmonie.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief