WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Morgenavond Raad
Wijdemeren, wo 20 januari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Morgenavond wordt er gemeenteraad gehouden. De raad begint met het zwaarste onderwerp, de bestuurskrachtmeting en het antwoord van Wijdemeren op de brief van de provincie.

De raad begint om 20.00 in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Nieuw Loosdrecht. De toegang is vrij en de koffie staat klaar. De complete agenda met de onderliggende stukken vindt u hier.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

website Wijdemeren

Agenda Gemeenteraad 21 januari 2016

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling besluitenlijst vergadering gemeenteraad
 4. Mededelingen
 5. Vragenhalfuur
 6. Lijst ingekomen stukken
 7. Bepalen volgorde stemming

Bespreekstukken

 1. Bestuurskrachtonderzoek door provincie Noord-Holland
  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben middels een brief dd. 21 december 2015 een bestuurskrachtonderzoek aangekondigd in Gooi en Vechtstreek.
  Voorgesteld wordt:
  De inbreng van de raad in de brief van het college van burgemeester en wethouders over het bestuurskrachtonderzoek in de Gooi en Vechtstreek, aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen.
 2. Evaluatie Winkeltijdenverordening
  Toelichting Voorgesteld wordt:
  1. Kennis te nemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening;
  2. Het huidige beleid met betrekking tot de winkelopenstelling op zondag te handhaven.
  Om de privacy te garanderen zijn de antwoorden op de open vragen niet openbaar. Raadsleden en fractieassistenten kunnen het volledige onderzoeksdossier vertrouwelijk inzien bij de griffie.
 3. Initatiefvoorstel Continuering ambassadeurs Regio GV en Eemnes
  Toelichting Voorgesteld wordt: - De deelname aan de “Werkgroep Ambassadeurs Raadsleden regio Gooi Vecht en Eemnes in ieder geval voor één jaar te continueren; - De raadsleden (xxx 1 xxx ) en ( xxx 2 xxx) in deze werkgroep af te vaardigen; - In te stemmen met de opdrachtformulering onder punt 2.4 punten a t/m e; - De werkgroep verder zelf de eigen orde te laten bepalen.
 4. Ontsluiting strandje De Wijde Blik
  Toelichting Voorgesteld wordt: Uit het investeringsplan en nieuw beleid 2016-2019 de investering RO-2015 ad. € 60.000, - beschikbaar te stellen om het strandje De Wijde Blik te ontsluiten.
 5. Krediet opwaarderen komingangen
  Toelichting Voorgesteld wordt: Het krediet van € 62.500 voor het opwaarderen van twee komingangen beschikbaar te stellen.
 6. Krediet inhuur projectleiding BOR
  Toelichting Voorgesteld wordt: Het krediet van € 158.000 voor de inhuur van projectleiding voor diverse civiele projecten vrij te geven.
 7. Zienswijze begrotingswijziging 2016 OFGV
  Toelichting Voorgesteld wordt:
  1. In te stemmen met de voorgelegde begrotingswijzigingen over het overdragen van de bodemtaken van de Provincie Noord-Holland;
  2. In te stemmen met de voorgelegde begrotingswijziging over de samenwerking op het gebied van ICT tussen de OFGV en de gemeente Lelystad met in acht neming van de gemaakte aandachtspunten.

Hamerstukken

 1. Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken
  Toelichting Voorgesteld wordt: De correctie op het bestemmingsplan Tussen de Dijken, voor wat betreft de percelen Nieuw Loosdrechtsedijk 211 en 209, vast te stellen en zes weken ter visie te leggen.
 2. Bedrijven Investeringszone Nootweg
  Toelichting Voorgesteld wordt:
  1. De verordening BIZ Nootweg 2016 vast te stellen;
  2. De verordening BIZ Nootweg 2011 in te trekken.
 3. Sluiting

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
website Wdm
foto
---
auteur
Website Wdm
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief