WIJDEMEERSE WEBKRANT
SWW versneld Ontvlochten
Wijdemeren, do 4 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp wordt versneld afgebouwd en ontvlochten. Dat is te lezen in een brief van het college, die vanavond wordt besproken.

De kar gekeerd

Na de verkiezingen van 2014 kwamen het CDA en de PvdA aan de macht in Wijdemeren. Die twee partijen hadden zich in de voorafgaande periode altijd verzet tegen de koers van het DB, D66 en VVD college om samen te werken met Stichtse Vecht en Weesp. CDA en PvdA wilden de samenwerking binnen de regio Gooi en Vechtsreek in stand houden. Na de verkiezingen werd de kar dan ook gekeerd en ging Wijdemeren meer en beter samenwerken binnen de Regio G&V. In september vorig jaar werd besloten dat de samenwerking in SWW verband zou aflopen op 1 januari 2018. De hele gang van zaken zette bij Stichtse Vecht en Weesp kwaad bloed, waardoor nu besloten is om de samenwerking versneld af te bouwen.

De komende maanden wordt gerekend aan de kosten die gemoeid zijn met de versnelde ontvlechting van het SWW verband. Over de verdeling van die kosten zal komende zomer een berekening aan de raad voorgelegd worden.

De SWW samenwerking wordt voor onbepaalde tijd voortgezet op het gebied van de belastinginning, waartoe afgelopen maand een aparte organisatie werd ingericht, die vanuit het gemeentehuis van Wijdemeren opereert.

Op het taakgebied Sociaal Domein wordt de samenwerking afgebouwd:

  • De gezamenlijke aansturing van medewerkers van de sociaal wijkteams, beleidsregisseurs en consulenten wordt per direct ontvlochten;
  • Het gemeenschappelijke opleidingsprogramma sociaal domein stopt per 1 juli 2016;
  • Vanaf 1 januari 2017 worden de contracten van zorg (Jeugdzorg en nieuwe Wmo) niet meer aangegaan in SWW-verband. Uiterlijk in maart 2016 nemen de drie gemeenten een besluit over de inkoop van zorg vanaf 2017;
  • Over het eerste kwartaal 2016 en verder wordt niet meer gezamenlijk gerapporteerd in de monitor sociaal domein (01 2016). De monitor sociaal domein over het vierde kwartaal (04 2015) wordt nog gezamenlijk afgerond (oplevering omstreeks 1 april 2016);

Op het taakgebied van Handhaving Drank en Horecawet is de samenwerking al beëindigd per eind 2015.

De dienstverlening aan inwoners verandert niet. Ook blijft de toegang van de gemeente, waar inwoners terecht kunnen met (hulp)vragen over zorg en ondersteuning, onveranderd.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief