WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De PvdA over de Fusie
Wijdemeren, di 2 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De PvdA legt in een brief aan de leden uit waarom die partij voor een fusie met Hilversum (en Weesp) is.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ledenbrief

De PvdA over de Fusie

Beste Partijgenoten,

Er is veel te doen en er is veel geschreven de laatste tijd over de eventuele fusie van Wijdemeren met Hilversum en Weesp.
Het leek ons als bestuur juist om nog eens op een rijtje te zetten wat er speelt en wat het standpunt van de PvdA Wijdemeren, fractie en bestuur, hierin is.

Bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA zich uitgesproken voor een terugkeer naar de samenwerking in de regio Gooi- en Vechtstreek. Ook Jan Hermans, in zijn functie als fractievoorzitter in de raad, heeft zich altijd verzet tegen de door het toenmalige College, aangegane samenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp.

Niets te zoeken in Utrecht.

We vonden en vinden dat we in het gebied van Stichtse Vecht (provincie Utrecht) niets te zoeken hebben, behalve op het terrein van Recreatie en Toerisme. Het toenmalig college ging desondanks een samenwerking aan, ook op veel meer gebieden dan waar de raad weet van had.
We hebben als PvdA altijd gezegd dat, als we daar de mogelijkheden voor kregen, we zo snel mogelijk de samenwerking met de Regio Gooi-enVechtstreek weer op zouden pakken.
Die kans was er na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Een meerderheid in de nieuwe gemeenteraad koos voor de logische samenwerking in het Gooise, waar we wonen, recreëren, naar het ziekenhuis gaan, naar de film gaan, zorg ontvangen en naar school gaan en zoveel meer. Deze regio waar we al tientallen jaren intensief samenwerken met de betrokken gemeenten in gewestelijk en regioverband.

Ondertussen is dan ook besloten de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp (grotendeels) per 1 januari 2018 te beëindigen.

Daarnaast heeft er in 2014 door de zogenaamde “Verkenners” van de Provincie Noord-Holland een onderzoek in het hele gebied van de Regio Gooi-en Vechtstreek plaatsgevonden naar de samenwerking en de kracht van de gemeenten in onze Regio. Het eindoordeel van de Verkenners heeft de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ertoe gebracht uit te spreken dat er grotere gemeenten moeten komen om de huidige en toekomstige (wettelijke) taken, bijvoorbeeld in het Sociale domein, te kunnen uitvoeren. De fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden tot Gooise Meren is door deze uitspraken versneld. Voor Wijdemeren is men van mening dat een samengaan met Weesp en daarna (of tegelijkertijd) met Hilversum nodig is. Het huidige college van Wijdemeren kan zich daarin vinden en heeft dat in een zogenaamde “zienswijze” uitgesproken richting Provincie.

Kan Wijdemeren de taken uitvoeren?

Om verder inzicht te krijgen in de huidige status van Wijdemeren, - kan de gemeente haar huidige en toekomstige taken naar behoren uitvoeren -  gaat er begin 2016 een zogenaamde Bestuurskrachtmeting (BKM) plaatsvinden.
Deze wordt in opdracht van de Provincie Noord Holland uitgevoerd, de gemeenteraad van Wijdemeren heeft vragen aangeleverd die duidelijkheid moeten geven over de positie van Wijdemeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau.

Een belangrijke vraag is, kan Wijdemeren nu haar takenpakket uitvoeren maar ook nog over een tiental jaren? Hebben we daar voldoende ambtelijke capaciteit voor, op het juiste Niveau?  En is onze financiële positie ook op termijn nog voldoende sterk?
Zoals u weet werken we nu al op veel terreinen samen zoals bij; de afvalstoffendienst, de GGD, de Regionale leerplicht, het openbaar onderwijs, de bibliotheek, de jeugdhulp, de WMO, de Veiligheidsregio, de Politie enz.
We zijn nu dus al op veel terreinen geen echte zelfstandige gemeente meer, maar werken regionaal samen. Met als nadeel dat we over dit soort zaken in de gemeenteraad niet veel meer te zeggen hebben.

Onze PvdA-GroenLinks fractie in de raad; Stan Poels en Ram Lachman, heeft zich uitgesproken voor een fusie met Hilversum indien uit de bestuurskrachtmeting (BKM) mocht blijken dat een fusie noodzakelijk is.

In de gemeenteraad is afgesproken dat, nadat de resultaten van de BKM bekend zijn, de inwoners, ondernemer en verenigingen middels een enquête hierbij betrokken worden. Dus nog voordat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Over hoe dit plaats zal vinden moet nog nader worden overlegd.

Waarom met Hilversum?

“Maar waarom met Hilversum” is een veel voorkomende vraag “. Waarom niet met gemeenten van gelijke grootte?”
Zoals we hierboven al aangeven is Wijdemeren een kleine gemeente, groot van oppervlakte maar klein in het aantal inwoners. De inkomsten zijn mede gebaseerd o.a. op het aantal inwoners. We hebben hoge kosten door onze infrastructuur, onze uitgestrekte ligging, de voorzieningen, wegen, scholen, 3 brandweerkazernes, sportvelden enz.
Gemeenten met dezelfde structuur hebben dezelfde problemen. Samenwerken of fusie met hen zal weinig toevoegen aan de werkbaarheid van de gemeente, integendeel. Dan is een grote centrumgemeente die ook landelijk wat in de melk te brokellen heeft ligt o.i. veel meer voor de hand en biedt toegevoegde waarde.

Mocht het zover komen dat er gesprekken plaatsvinden met Hilversum zal de leefbaarheid in onze kernen een speerpunt zijn. Maar vergis u niet ons normale leven in onze dorpen zal gewoon doorgaan  of onze bestuurders nu in Wijdemeren of in Hilversum zitten.

Namens het bestuur van de PvdA Wijdemeren,
Lia Moote Voorzitter
Namens de fractie PvdA-GoenLinks,
Stan Poels Fractievoorzitter

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
PvdA
foto
---
auteur
PvdA
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief