WIJDEMEERSE WEBKRANT
Economic Board Gewest
Regio, zo 20 september 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het Economic Board Gooi en Vechtstreek vergaderde onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Broertjes en in bijzijn van gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland.

(For our foreign readers: The Economic Board Throw and Fightregion gathered under the Presidency of Major Peter Brothers and in the presence of deputy Jacob Union of North Holland.)

Samenvatting

In onderstaande tekst wordt aangekondigd dat de Board vooruit zal kijken en advies zal geven over toekomstbestendig economisch beleid. Er komt meer focus aldus het persbericht. Dat klinkt goed.
Als u dat gelezen heeft dan komt het stuk voor de fijnproevers onder ons.
Er komt een 'triple helix' kerngroep van het Economische Bureau (The Economic Board) die zich laat bijstaan door expertgroepen en de bekende Immovators, Itrovators, etc. Er wordt vooral gezocht naar 'cross overs'. Dat wekt vertrouwen.... Veel leesplezier.

persbericht

Doorstart Economic Board Gooi & Vechtstreek met focus

Op 10 september jongstleden vergaderde de Economic Board Gooi & Vechtstreek voor de eerste maal onder voorzitterschap van Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, en in bijzijn van nieuw Boardlid Jaap Bond, gedeputeerde EZ van de Provincie Noord-Holland. De doorstart is een feit en met veel vertrouwen kijkt de Board vooruit.

In juni 2014 is de Economic Board Gooi & Vechtstreek opgericht. De Board is ingesteld om het economisch beleid in de regio mede vorm te geven. Belangrijke pijlers voor de Board zijn de Regionale Samenwerkingsagenda en het opstellen van een regionaal economische visie, waarin geadviseerd zal worden over toekomstbestendig beleid. Voor de zomer is de Board op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. De zomerperiode stond in het teken van evaluatie van de Board en kennismakingsgesprekken met de nieuwe voorzitter. Het resultaat is een veranderde samenstelling, meer focus en twee tot drie onderbouwde adviezen per jaar. Dit heeft tot doel dat de Board van grotere toegevoegde waarde is als adviseur van de regionale wethouders Economie.

De Board gaat over op een flexibele samenstelling, bestaande uit een compacte ‘triple helix’ kerngroep (overheid, ondernemers en onderwijs), aangevuld met diverse expertgroepen die zich richten op één thema rondom urgente ontwikkelingen. De regionale innovatieplatforms (Media, Zorg en Toerisme) spelen een grote rol in deze themagroepen, met extra aandacht voor cross-overs. De kerngroep zet in op de regionaal economische agenda en de opdrachtformulering van de thema’s voor 2016. De twee expertgroepen houden zich in 2015 bezig met ‘jongerenhuisvesting en start-ups’ en met ‘leegstand’.
Het bedrijfsleven wordt nadrukkelijk betrokken, zowel in de kerngroep als in de themagroepen. In januari 2016 wordt samen met de wethouders geëvalueerd in hoeverre de doorstart succesvol is.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief