WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Heijmans voor Dorpscentrum
Oud Loosdrecht, di 6 oktober 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De gemeente Wijdemeren gaat als eerste met het bouwbedrijf Heijmans in gesprek om het plan voor het Loosdrechts Terras verder uit te werken.

Dossier Dorpscentrum Loosdrecht

persbericht 2-10-2015

Heijmans eerste inschrijver Loosdrechts Terras
Uitwerken van Loosdrechts Terras kan starten

Gemeente Wijdemeren gaat als eerste met Heijmans in gesprek om het plan voor het Loosdrechts Terras verder uit te werken. Het bedrijf is als hoogste geëindigd in de selectieprocedure voor het nieuwe centrumplan voor Loosdrecht. De gemeente Wijdemeren hanteerde hierbij een nieuwe vorm van aanbesteden: via het Best Value Procurement wordt de nadruk op de kwaliteit van aanbiedingen van marktpartijen gelegd.

Er wordt al langere tijd gewerkt aan een nieuw centrumplan. De gemeente stelde – mede aan de hand van een participatietraject met omwonenden – een Masterplan op hoofdlijnen op voor het Loosdrechts Terras. Begin dit jaar stelde de gemeenteraad dit Masterplan vast. In het plan ligt het accent op de realisatie van een levendig centrum, waar ook buiten het watersportseizoen reuring is. Er is ruimte voor zowel woningen als horeca en detailhandel, maar het aantal en de precieze verdeling over de locatie wordt ingevuld in overleg met een ontwikkelaar.

Visie

De aanbesteding en selectie van een ontwikkelaar vond afgelopen maanden plaats. De nadruk bij de selectie lag nog niet op een uitgewerkt plan, maar juist op de manier waarop de te selecteren ontwikkelaar in overleg met de gemeente en omwonenden tot een haalbaar plan kan komen dat aansluit bij het vastgestelde Masterplan. Vier ontwikkelaars dienden hun voorstellen in. Daarnaast diende een aantal ontwikkelaars een plan in dat afweek van de regels van de aanbesteding.

Voor de beoordeling van de vier voorstellen van ontwikkelaars was een team van onder meer een stedenbouwkundige, een financieel specialist, een communicatiespecialist en ambtelijk betrokkenen opgesteld. Na een schriftelijke en presentatieronde resulteerde dat in de eerste plaats van Heijmans. Voor de selectiecommissie slaagden zij er het beste in om aan te sluiten bij de doelstellingen van het Masterplan en hadden zij de beste visie op de vraag hoe het centrumplan gerealiseerd kan worden.

Concreet aan de slag

Verantwoordelijk wethouder Theo Reijn is blij met de selectie van Heijmans. “Dit is een ervaren partij die heeft laten zien goed met de specifieke inpassing in Loosdrecht te kunnen werken. We kunnen nu snel door naar het uitwerken van een concreet plan. Iedereen, zowel omwonenden als de gemeente zelf, kijkt er naar uit dat we nu daadwerkelijk aan de slag gaan met het centrumplan.” De komende maanden gaat Heijmans in nauwe samenwerking met de gemeente de concretiseringsfase in. Dit houdt in dat beide partijen afstemmen dat zij hetzelfde voor ogen hebben en resulteert in een definitief contract. Medio 2016 kunnen de werkzaamheden dan starten en in 2018 kan het nieuwe centrum voor Oud-Loosdrecht gereed zijn.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief