WIJDEMEERSE WEBKRANT
CdK Remkes op Bezoek
Wijdemeren, wo 4 febuari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vandaag bezocht Commissaris der Koning, Johan Remkes,  Wijdemeren voor een werkbezoek. Een rit door Wijdemeren en een gesprek met de gemeenteraad stond op de agenda.

Update 5-2-2015, 11.54: Wij schreven dat Patricia Mossinkoff (D66) als enige afwezig was. Dat is onjuist. Ook een aantal andere raadsleden als Cees Gieskens (CDA), Dik van Enk (CDA) en Tm Emmelot (VVD) waren afwezig.

Piketpaaltje met glimlach


De ambtsketen van Hilversum even lenen?

De gemeenteraad en het college waren niet voltallig aanwezig. De raadszaal vertoonde een ander beeld dan normaal. Burgemeester Martijn Smit naast Commissaris Remkes aan het hoofd. Alle Wethouders en raadsleden langs de zijkanten van de u-vormige tafelschikking. Burgemeester Smit verontschuldigde zich voor het feit dat zijn ambtsketen nog in zijn auto bij Abrona in Loosdrecht lag. Johan Remkes dacht dat Pieter Broertjes  graag de Hilversumse  ambtsketen aan Smit zou willen uitlenen, waarmee het eerste piketpaaltje met een glimlach werd gezet.


Wijdemeren2020: "Zo voorkomen we fusie met Hilversum."
Friso van Voorthuizen, Ab Krook en David Pos.

Op de publieke tribune was er redelijke belangstelling, o.a. van de Wijdemeren2020 anti-fusie initiatiefnemers David Pos, Ab Krook en Friso van Voorthuizen.

Stichtelijk woord

CdK Remkes opende met een stichtelijk woord over integriteit in het openbaar bestuur. “Als u ’s ochtends voor de spiegel tegen u zelf kan zeggen dat u alles wat u de vorige dag deed ook verteld kan worden aan een zaal met 100 willekeurige mensen, dan is er geen probleem. Twijfelt u, praat dan eens met een collega.”
Vaak wordt in een meningsverschil het begrip integriteit ten tonele gevoerd, maar vaak is dat onjuist. Een ander uiterste zijn die gemeenten waar wethouders niets meer durven te declareren. Daar heerst angst en dat is ook niet goed.
Martijn Smit nodigde de raadsleden uit om te reageren, maar het bleef stil. Alleen Alette Zandbergen (ZZP) reageerde wel. “Jammer dat niemand iets zegt. Daar heb je nu de kloof tussen de politiek en de burger.” Johan Remkes eindigde met enkele voorbeelden. “Een raadslid-aannemer die werk uitvoert voor zijn eigen gemeente. “ Een burgemeester, wethouder en raadslid is dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. U woont in een glazen huis.”

Toekomst Wijdemeren splijtzwam


Ram Lachman (PvdA) en Stan Poels (GL).

Na deze ronde werd de rest van de tijd besteed aan de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren en de hele Gooi en Vechtstreek. De fractievoorzitters mochten als eersten hun visie daar op geven. Voor de trouwe lezers van de WWK leverde dat geen nieuwe gezichtspunten op. CDA, VVD en PvdA/GL schaarden zich achter het collegestandpunt, waarbij Stan Poels (PvdA/GL) zich wel zeer krachtig profileerde voor een snelle fusie met Hilversum, omdat Wijdemeren een zinkend schip zou zijn met te weinig ambtenaren en niet in staat om de bewoners goed te bedienen.


Nanne Roosenschoon en Joost Boermans (D66).

Joost Boermans (D66) liet een totaal ander geluid horen. De besluitvorming over de visie die Wijdemeren naar Haarlem zond is weliswaar een raadsbesluit, maar dat besluit werd, volgens Gert Zagt (DB) en Joost Boermans (D66)  in 2 keer 24 uur genomen, zonder inspraak van de burgers en zonder dat Wijdemeren zich eerst de vraag stelde wat voor gemeente men wil zijn. De discussies op de dorpsavonden waren voor hem het bewijs dat er geen draagvlak voor een fusie bestaat. René Voigt (DB) wees op tegenstrijdige brieven uit het Haarlemse GS bolwerk. Eerst werd een fusie met Hilversum aanbevolen, een maand later was een fusie Wijdemeren-Weesp met stip gestegen. “Hoe kan dat?” Johan Remkes: “Dat gebeurt regelmatig.”


Het DB/ZZP smaldeel in slagorde.
Ria Hennis, René Voigt (DB) en Gert Zagt en Alette Zandbergen (ZZP).

50.000 is ideaal

Johan Remkes verklaarde dat er geen ideale omvang van een gemeente bestaat, omdat die omvang verschilt per uit te voeren taak. Toch vindt hij grosso modo een omvang van 50 to 60.000 op dit moment ideaal. Hij verwees naar een onderzoek dat de Volkskrant publiceerde onder raadsleden.  De vraag was of zij grip hebben op de zorgtaken die de gemeente uit voert. Het antwoord was negatief. Remkes gaf een mooi voorbeeld. “Een burger heeft een klacht en wendt zich tot een raadslid. Het raadslid stelt een vraag aan de wethouder. De wethouder antwoordt dat het nu eenmaal in het samenwerkingsverband besloten is. In die situatie blijft de burger verweesd achter. En dat is een serieus probleem. Het beruchte democratisch gat in een samenwerking.”

Wat is een raadsbesluit waard?

Met dit voorbeeld legde hij de vraag op tafel of een besluit van de raad nog wel wat voorstelt. “Zo nee, dan samenvoegen in plaats van samenwerken.
In deze regio moet echt fundamenteel iets gaan veranderen. Dit gebeid neemt een belangrijke plaats in Nederland in, zo tegen de metropool Amsterdam. Maar daarom moet het aantal spelers (lees raadsleden, wethouders, burgemeesters en samenwerkingsverbanden) verminderen. Weesp heeft een bestuurskrachtprobleem. Samenvoegen van Weesp met Wijdemeren draagt het gevaar inzich dat Hilversum geïsoleerd wordt. Dat moet vermeden worden.
Over kernenbeleid haalde hij zijn bezoek aan de Dillewijn in Ankeveen van vanmiddag aan. “Gemeentegrenzen vallen niet meer samen met  grenzen van gemeenschappen. En dat blijft zo. Kijk naar Ankeveen een prachtige gemeenschap in de gemeente Wijdemeren. Die moet je koesteren.”
De CdK liet ook duidelijk blijken dat als er niets gebeurt, de provincie niet zal aarzelen om in te grijpen. "Het volgende collegeprogramma van GS (na de PS-verkiezingen in maart) zal een krachtige passage moeten bevatten over het bestuur in deze streek."

Hautain

De hautaine attitude van Hilversum de afgelopen jaren tegenover de randgemeenten werd door Remkes afgewezen. “Dat zie je bij veel centrumgemeenten en dat is slecht.” Remkes dacht dat die houding van Hilversum aan het kenteren is. Afsluitend werd vastgesteld dat de komende fusie van Muiden, Naarden en Bussum een nieuwe dynamiek zal gaan geven in de regio. Jan Verbruggen (CDA) hoopt dat het hier allemaal wat sneller zal gaan dan in die herindeling. Johan Remkes gaf hem daarin volkomen gelijk.


Johan Remkes, Theo Reijn, Friso van Voorthuizen en David Pos.
Dat Theo Reijn op deze en andere foto's staat is geen wethouder Hekking (*) effect.
Hij kon er niet langs. Vandaar.

Na de sluiting van de bijeenkomst boden David Pos en Friso van Voorthuizen de CdK een brief van Wijdemeren2020 aan.

(*) Wie was wethouder Hekking?

Tjolk Hekking was wethouder in Juinen. Kijk maar.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief