WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Laatste Raad in 2015
Wijdemeren, vr 18 december 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De laatste raad van dit jaar duurde gisteren tot rond negen uur. Met twee weinig spannende agendapunten was dat een hele prestatie.

Nog niet vredig

De raadszaal was vrolijk versierd. Op de tafels stonden kerstkransjes. De vredige kerstsfeer had echter nog geen bezit genomen van de raadsleden. Er werd niet erg ordelijk vergaderd tijdens deze laatste vergadering. Men bleef met luide stem door elkaar heen praten en zo was er nog wat ongerief waar burgemeester Martijn Smit bij tijd en wijle krachtig moest ingrijpen. Aan het eind van de vergadering stelde de burgemeester vast dat er weliswaar veel gedaan en bereikt was in 2015, maar dat de vergadering van gisteravond tot de minder geslaagde openbare optredens van het gezelschap behoorde.


Burgemeester Martijn Smit

Wethouder Theo Reijn (CDA)

Eikenrode heeft 1, 2, 3 hekken?

Alette Zandbergen (DLP) was niet aanwezig om het jaar politiek uit te luiden. Haar fractievoorzitter Gert Zagt opende het vragenhalfuur met twee vragen. Eén daarvan was een vraag naar de uitvoering van de motie om het bord op landgoed Eikenrode ten aanzien van de openingstijden aan te passen en het hek op die tijden open te houden. Die motie werd in oktober aangenomen en de uitvoering zou op 15 december afgerond zijn. Zijn vraag was of die motie uitgevoerd was of niet. En zo niet, waarom niet?
(Een deel van die vraag bleek overbodig, want even later verklaarde Zagt dat hij 's middags zelf had gezien dat het bord niet aangepast was.)

Wethouder Theo Reijn antwoordde dat de eigenaar van Eikenrode was aangesproken op de uitvoering van de motie, maar dat deze nog bezig was met het bord en dat het op 1 januari voor elkaar zou zijn.

Martin Vuyk (VVD) betoogde dat de tijden op het bord weliswaar nog niet aangepast zijn, maar dat het hek permament open is. "Knulliger dan dit kunnen we het niet maken." :vond hij. Patricia Mossinkoff (D66) mengde zich in de discussie met de opmerking: "Het hek is dicht, potdicht!" Er ontstond een heksenketel waarin vele raadsleden elkaar met luide stem verbaal bestookten en niemand meer wist wie er aan het woord was. Toen de rook opgetrokken was, bleek dat er niet één, maar zelfs drie hekken zijn. Sommige permanent open, andere potdicht...

Parkeren

Parkeren om en bij het gemeentehuis is de laatste tijd een crime geworden door de toename van auto's van externen in het kader van het overgehevelde sociale domein door het rijk en door de intrek die de SWW belastingsamenwerking in het gemeentehuis nam. Dus moet het parkeerterrein uitgebreid worden. Daarover was iedereen het eens. De vraag was nog even of achter het gemeentehuis een waterwingebied ligt of niet. Dat is niet zo, het is een bodembeschermingsgebied liet Erik Torsing (CDA) weten, waar wel een parkeerterrein op aangelegd mag worden. Stan Poels (PvdA/GL) viel over het woord duurzaamheid, dat, volgens hem ten onrechte, in het raadsvoorstel staat. Wethouder Theo Reijn flapte uit dat duurzaamheid de "hobby van de heer Poels" is. Om erger te voorkomen gaf hij meteen aan dat hij het niet zo bedoelde...

De prijs voor duidelijkste vraag van de avond ging naar René Voigt (DB): "Het moet, maar kan het en mag het?"

Joost Boermans (D66) wilde weten waarom er nu wel een parkeerterrein aangelegd mag worden, maar er indertijd tegen zijn partijgenoot Nanne Roosenschoon werd gezegd dat het plaatsen van zonnepanelen op die plek niet kon. Ondanks dat hij bleef aandringen, wist niemand achter de collegetafel het antwoord. "Dat zoeken we op." :sloot burgemeester Martijn Smit die discussie af.

2000 euro voor Wonderfeel

Afgelopen zomer werd het evenement Wonderfeel gehouden op het terrein van Natuurmonumenten in 's-Graveland. Een hevige zomerstorm gooide toen roet in het eten, waardoor financiële problemen ontstonden. Om toch ook dit jaar weer een Wonderfeel te kunnen organiseren verzocht de Stichting aan het college of men de 2000 euro subsidie voor 2017 vast dit jaar mocht ontvangen bovenop de al toegezegde 3000 euro.
De meerderheid van de raad stond positief tegenover dit verzoek. Kanttekeningen werden gemaakt door René Voigt (DB) die het principiëel onjuist vond, maar toch met zijn hand over zijn hart streek. Martin Vuyk rekende voor dat uitkering van 2000 euro een jaar eerder slechts 20 euro rentederving in dit jaar betekent. Wel waarschuwde hij dat Wonderfeel niet weer volgend jaar om subsidie moet vragen. Patricia Mossinkoff (D66) sprak een geharnast "nee" uit tegen het voorstel. Zij vreesde precedentwerking en betoogde dat 2000 euro in verhouding tot de omvang en kosten van het grote evenement niets voorstelt. "Moet 2000 euro Wonderfeel redden? Wij zijn tegen dit voorstel. Wij vinden er niks van. Het gaat nergens over."
Bij de hoofdelijke stemming kwam het konijn uit de hoge D66-hoed. De hele raad stemde voor het voorstel, inclusief de beide D66 fractiegenoten Joost Boermans en Nanne Roosenschoon. Alleen Patricia Mossinkoff stemde tegen. Zij bleek dus niet namens de fractie, maar namens zichzelf te hebben gesproken.

Nieuwjaarsreceptie 4 januari

Na deze wat warrige vergadering wenste burgemeester Martijn Smit iedereen fijne feestdagen. Hij verklaarde te hopen dat allen op 4 januari present zullen zijn op de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief