WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Fusie per 1 januari 2019?
Wijdemeren, ma 21 december 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De provincie schreef een brief over het bestuurskrachtonderzoek i.v.m. de eventuele fusie met Hilversum. Op 7 januari spreekt de commissie Bestuur en Middelen er over.

Update 23-12-2015, 12.46: In januari en februari 2016 blijken de raadsvergadering niet op de laatste donderdag van de maand gehouden te worden. Er stond raad op 28 januari, dat moet dus 21 januari zijn.

Op 19 november overlegden Weesp, Wijdemeren en Hilversum met de provincie over het uit te voeren bestuurskrachtonderzoek. De brief van GS in het raadsinformatiesysteem die de provincie aan de raad zond, spreekt van een gespreksverslag van 19 november dat bij de brief gevoegd zou zijn. Dat verslag zit er helaas niet bij.

Reageren voor 1 februari

Uit de brief van de provincie komt grote haast naar voren. In de brief van GS staan voorgestelde onderzoeksvragen, de procedure en de planning. Aan Wijdemeren en de andere twee gemeenten wordt gevraagd op die zaken te reageen voor 1 februari. De commissie vergadert op 7 januari en de raad is op 21 januari. De druk wordt er dus wel op gezet.
In de regio denken GS aan de vorming van drie bestuurlijke brokken. Gooise Meren (GM), Wijdemeren/Weesp/Hilversum (WWH) en Huizen/BEL (HBEL). GS denken aan één bestuurskrachtonderzoek voor zowel WWH als HBEL.

Fusie op 1 januari 2019?

Binnen WWH neemt Weesp een eigen plaats in. Waar voor Hilversum en Wijdemeren het bestuurskrachtonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie, zal Weesp zelf die opdracht geven. De onderzoeksvragen moeten echter wel dezelfde zijn als bij Wijdemeren en Hilversum. Bovendien moet Weesp ook zodanig snel de resultaten van het onderzoek hebben dat een fusie per 1 januari 2019 mogelijk is. Zowel het Weespse onderzoek als dat van Hilversum en Wijdemeren moet vroeg in 2016 worden uitgevoerd om de fusie per 1 januari 2019 haalbaar te maken. B&W van Wijdemeren en van Hilversum hebben zelfs zelf verzocht om het onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren. Volgens de planning van GS zou de opdracht voor het onderzoek eind februari verstrekt kunnen worden, waarna de resultaten in juni/juli beschikbaar komen.

Weesp Status Aparte

Iedere gemeente wordt bekeken op het funtioneren binnen de gemeente en in samenhang met de omgeving. Daarnaast wordt bekeken of een fusie leidt tot versterking en verbetering in de nieuwe gemeente. De provincie kijkt nog verder dan de drie genoemde blokken WWH, HBEL en GM. Men wil ook kijken hoe de bestuurlijke toekomst van de hele Gooi en Vechtstreek er uit kan zien op langere termijn. In dat plaatje speelt Weesp een andere rol dam de overige Gooise gemeenten. Het wordt niet uitgesproken in de brief van GS, maar wellicht wordt hier geduid op samenvoeging van Weesp en Amsterdam.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief