WIJDEMEERSE WEBKRANT
Fouten (?) op Nieuwe Borden
Oud-Loosdrecht, ma 3 augustus 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Douwe van Essen bestudeerde de nieuwe toeristische borden en vond in de teksten die daar op staan fouten en onduidelijkheden. Waar is de apostrof gebleven?

Update 3-8-2015, 17.13: Een lichtelijk komische toevoeging. Wethouder Theo Reijn dankte Douwe van Essen op Twitter voor zijn opmerkzaamheid. Douwe van Essen op zijn beurt vraagt zich n.a.v. de Tweet van de wethouder of de proef inhoudt dat u en ik de fouten vinden. Zie onderaan dit bericht.

's-GraveNland

Zelfs de ANWB plaatste flink wat jaren geleden op de N201 bij de afslag 's-Graveland en in Hilversum borden met de levensgrote tekst 's-Gravenland. Ook bijna goed, maar niet helemaal. Na enkele maanden werden de borden vervangen. Red. WWK

ingezonden brief

Toeristische borden

Cor Lam maakt zich zorgen dat de rest van Wijdemeren jaloers naar Loosdrecht zal kijken omdat daar als eerste toeristische borden zijn geplaatst. Hij pleit dan ook voor snelle plaatsing van zulke borden in de andere kernen van Wijdemeren.

Hoewel wij zijn zorgen zeer op prijs stellen, zijn wij juist blij dat het maar een proefopstelling is, want de reeds geplaatste borden bevatten een aantal storende fouten.

s-Graveland in plaats van 's-Graveland op beide borden. Verder 'de Strook' in plaats van 'De Strook'. En dan een interessante: verblijfsgebied de Boomhoek. Dat roept de vraag op, of 'de Boomhoek' een afgebakend gebied betreft. Zo ja, dan verwacht je toch 'De Boomhoek'. Betreft het echter de buurtschap in Loosdrecht, dan zou je 'verblijfsgebied Boomhoek' verwachten, dus zonder 'De' of 'de'. Maar er is al een caravanpark met de naam 'De Boomhoek'. Stof tot nadenken.

Verwarring kan soms ook onbedoeld in de hand worden gewerkt.  Neem nu Beukenhof, helemaal correct vermeld op het toeristische bord. Maar kijk je op de eigen website van Beukenhof, dan gebruikt men alles doorelkaar. Dus zonder en met het lidwoord 'de' en afwisselend met een hoofd- en kleine letter geschreven.

Op het oog lijkt het allemaal zo eenvoudig, maar kijk je wat verder, dan blijkt het dus vaak veel ingewikkelder. Wel zaak natuurlijk om hier in de toekomst extra aandacht aan te besteden.

Gezien de hierboven geschetste problematiek kunnen wij (niet-Loosdrechters)
nog wel eventjes doormodderen zonder toeristische borden. In ieder geval wachten wij liever af tot wij er zeker van kunnen zijn dat op onze borden alleen correct geschreven namen zullen voorkomen.

Douwe van Essen,
Kortenhoef

Tweet wethouder Theo Reijn:

@WWKrant Dank voor je opmerkingen Douwe. Ze zijn genoteerd. Daarom ook een proefopstelling.

Reactie Douwe van Essen

Beste Theo,

Dat kan toch niet waar zijn?! Een proefopstelling om taal- en andere fouten op te sporen? Het is toch geen proefdruk waarbij je hoogstens een stuk papier moet weggooien? Dan ben ik toch wel erg benieuwd naar het plan van aanpak, de doelstellingen in het bijzonder. Ik kan me niet voorstellen dat daar geen structurele eindcontrole van de tekst in voorkomt. En wat zijn de doelstellingen specifiek voor deze proef? Een proef die toch is bedoeld om te kijken of de borden aanslaan, of er behoefte aan is en of het beoogde doel of de beoogde doelen worden bereikt? Of is dat plan van aanpak er niet? Dat zou veel verklaren.

Ik had trouwens nog een opmerking/vraag. Het was me even ontglipt: waarom wel Verblijfsgebied (D)e Boomhoek en niet Recreatiegebied (D)e Strook?

Douwe van Essen,
Kortenhoef.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
Douwe van Essen
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief