WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad spreekt over Fusie
Wijdemeren, wo 8 oktober 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De raad was vanavond verdeeld over de brief van het college over de samenwerking met de regio Gooi en Vecht en op termijn een fusie met Hilversum, al dan niet samen met Weesp.

Zoals het in bestuurlijke hervormingstrajecten wel vaker gaat, gebeurden de voorbereidingen achter gesloten deuren en zonder communicatie naar buiten. Twee z.g. raadsconferenties op 21 juni en 3 oktober werden door raadsleden besteed aan de vraag waar Wijdemeren staat en waar Wijdemeren heen moet, als Wijdemeren überhaupt ergens heen moet. Het college distilleerde uit die raadsconferenties standpunten van de raad die opgeschreven werden in de brief van eergisteren. In het kort kwam de inhoud neer op afbouwen van de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp, terugkeren in de schoot van de Regio Gooi en Vechtstreek en in 2019 fuseren met Hilversum en Weesp tot één gemeente. (Gooise Meren 2?)

D66 houdt de spanning er in

Vanavond sprak de raad over die brief, die een advies van Wijdemeren aan het college van GS van de provincie Noord-Holland is inzake het bestuur van het Gooi. Vanavond werd gedebatteerd, morgenavond worden moties en amendementen op de brief ingediend en wordt uiteindelijk afgehamerd welke brief naar Haarlem gaat. Grote afwezige in het debat van vanavond was D66 die tot de laatste seconde volhield niet vanavond, maar pas morgenavond met een standpunt te komen. Toch kon wel uit de interrupties en uitspraken opgemaakt worden dat D66 het niet eens is met de ingezette koers.

Gebrek aan communicatie

Gert Zagt (DB) opende het debat. Hij had kritiek op het gebrek aan communicatie. "We zijn al een tijdje bezig, maar wanneer gaan we nu naar de burger communiceren? het college heeft de communicatie bewust lauw loene gelaten. We hebben de inwoners tekort gedaan. In de raadsconferenties zijn de strategische vragen niet gesteld, maar we kiezen nu wel een richting." Joost Boermans (D66) viel hem bij.

Jan Verbruggen (CDA) betoogde dat de raadsconferenties nu juist bewust buiten de politiek waren gehouden. "Er werd ons een spiegel voorgehouden. Wat kunnen we zelf. Welke problemen hebben wij met kwaliteit, kwetsbaarheid, efficiency en kansen voor onze medewerkers?" Het was duidelijk het zwaartepunt van de relaties met Wijdemeren ligt in Hilversum, niet in SWW. Het CDA is blij met de inhoud van de brief. De fusie met Hilversum is wat het CDA betreft een stip aan de horizon.

Weesp "ontstemd, Stichtse Vecht "bommetje"

Joost Boermans (D66) verwees naar het Weesper Nieuws, waarin te lezen is dat Weesp ontstemd is over de koerswijziging van Wijdemeren. Hij wees er op dat iedereen zeer tevreden is met de samenwerking binnen SWW. Ook de provincie was indertijd enthousiast over die ingeslagen richting. Hij vroeg of er overleg is geweest met Weesp en Stichtse Vecht over de keuze voor Gooi en Vecht en Hilversum. In het huis- aan huisblad in Stichtse Vecht is sprake van een bommetje.

Tim Emmelot (VVD) was glashelder. "We kunnen niet zelfstandig verder. Alles is gericht op Hilversum. De VVD heeft het liefst een fusie met Hilversum en dan het liefst met Weesp er bij, maar dat moeten zij zelf besluiten."

Van hun stoel gevallen

Gert Zagt (DB) dacht dat de partners Stichtse Vecht en Weesp van hun stoel zullen zijn gevallen, toen ze de brief van het college lazen. "Wat ging er vooraf?" Hij gaf een exposé van de voorafgaande gebeurtenissen en irritaties tussen Wijdemeren, de Regio en Hilversum, die Wijdemeren hadden doen besluiten om de koers richting SWW te kiezen. Daarbij memoreerde hij dat die keuze gemaakt werd op het moment dat Pieter Winsemius zijn rapport over het bestuur in het Gooi aan het schrijven was. "Het was voor Winsemius een geschenk uit de hemel, want toen kon hij voorstellen om enkele van de "tegenstribbelaars"samen te laten werken in het "water", terwijl de rest het in het "zand"moest oplossen.
Gert Zagt (DB) mistte de inhoudelijke onderbouwing van de gemaakte keuzes. "De houding van Hilversum is en blijft een probleem. Kijk maar hoe de raad van Hilversum ons in de wielen reed met Ter Sype."

Schurende spagaat

Stan Poels (PvdA/GL) had een déjà vu. Hij was raadslid in Prinsenbeek, dat door Breda werd overgenomen. "Het schijnt mijn noodlot te zijn." :sprak hij. "Een herindeling geeft emoties, maar we moeten fuseren. Wij zijn te klein geworden. We kunnen het niet meer. We zijn door de bodem heen gezakt." Hij vond dat de samenwerking binnen SWW schuurt, een soort spagaat is. "Het is beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald."

Complex en Duur

Burgemeester Martijn Smit gaf aan dat het voor hem zelf een worsteling was geweest om dit voorstel te doen, want hij is erg enthousiast over de samenwerking binnen SWW. Toch zijn de argumenten voor de draai zwaarwegend. De Superprovincie (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) gaat niet door. De provinciegrens blijft dus bestaan, wat de kosten verhoogt. Ook het criterium dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners moeten hebben is van tafel. Samenwerken binnen SWW en de Regio G en V is een complexe en dure oplossing. Over de fusiedatum 2019 zei de burgemeester dat die ingegeven is door de wet ARHI, die herindelingen regelt. Hij verklaarde ook dat hij eerst met de Wijdemeerse raad overlegde en daarna pas met andere colleges en raden gaat overleggen. Ik ben me er van bewust dat in Weesp en Stichtse Vecht de vlag niet uit gaat. Het zij zo. In de politiek gebeuren er wel vaker dingen die je niet wilt of niet verwacht." De opmerkingen van Stan Poels, dat Wijdemeren door het ijs gezakt is en daarom wel moet fuseren, werd door hem ontzenuwd.

Na een pauze werd het debat nog enigszins over gedaan, waarbij de hamvraag was of Wijdemeren ook alleen met Hiversum wil fuseren, of alleen als Weesp mee gaat. Ok vroeg men zich af hoe de Hilversumse raad in deze kwestie zit.

Conclusie

Het geheel overziende lijkt de stand in de raad te zijn dat de coalitie (CDA, VVD en PvdA/GL) de bref met het advies tot samenwerking binnnen Gooi en Vechtstreek en fusie met Hilversum zal steunen DorpsBelangen zal dat zeker niet doen en D66 houdt de spanning er nog even in, al lijkt ook die partij DorpsBelangen te gaan steunen in de verdediging van SWW en afwijzen van een fusie met Hilversum. De hamvraag is of de bevolking van Wijdemeren in dit sneltreintempo meegenomen kan worden in een fusie met Hilversum, want de publieke opinie is taai als er weinig draagvlak is. Daar zagen we in de vorige raadsperiode enkele voorbeelden van.

Morgen deel 2

Dossier Bestuur Gooi

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief