WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Verzet tegen Fusie
Wijdemeren, wo 19 november 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Jan Herman Baas wijdde gisteren een artikel in de krant aan het verzet tegen een fusie met Hilversum (of wie dan ook).

Hij schrijft in zijn artikel (premium, achter de inlogcode): "Twee ambteloze burgers die voorlopig anoniem willen blijven, peilen onder de bevolking van de Wijdemeerse dorpen of er behoefte is aan een platform. ,,We zijn ons er als actiecomité ’Wijdemeren 2020’ van bewust dat de inwoners van Wijdemeren om de tuin zijn geleid en dat het politiek besluit zonder de bevolking daarover te raadplegen al is genomen. Vindt u dit een goed initiatief, sluit u dan aan bij dit platform en stuur een a-mail naar: wijdemeren2020@gmail.com.’’ Grootschalig verzet lijkt, gezien de anonimiteit, derhalve nog niet te bestaan.

Kiezersbedrog

In de verkiezingsprogramma's en in het coalitieprogramma van dit college staat expliciet dat Wijdemeren niet zal gaan fuseren. De oppositie en de leden van het actiecomité vinden dan ook dat er hier sprake is van kiezersbedrog, temeer omdat het college aan de provincie geadviseerd heeft om aan te sturen op een fusie met Hilversum zonder daar vooraf de mening van de burgers over te vragen. Een typisch geval van "kiezersbedrog en onbehoorlijk bestuur" vinden de tegenstanders van de gekozen koers richting fusie met Hliversum.

De uitgangspunten:

In artikel 1 van het coalitieprogramma (alias raadsakkoord) van CDA, VVD en PvdA/GL staat het volgende:

"Omdat de gemeente te klein is om alle taken goed te kunnen uitvoeren willen wij samenwerken met andere gemeenten. Bovendien willen wij als zelfstandige gemeente blijven voortbestaan. Samenwerking is daarom onontbeerlijk. De gemeenteraad heeft in 2013 in meerderheid besloten deze samenwerking aan te gaan met Stichtse Vecht en Weesp. Dat is voor ons nu een feit waarmee wij werken. Wij koppelen daar echter niet een marsroute naar herindeling aan."

CDA Programma:

"Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking."

VVD programma

Op bladzijde 4 van het verkiezingsprogramma van de VVD staat:

"Standpunt VVD
− De VVD wil dat Wijdemeren een zelfstandige gemeente met herkenbare kernen blijft."

PvdA/GL programma

Het programma van de PvdA/GL is zeer summier. Het zegt niets over herindeling of fusie.

Scepsis Dorpsavonden

De tegenstanders zien de dorpsavonden begin december met enig wantrouwen tegemoet. ,,Wat heeft dat voor zin, nu de politieke beslissing al is gevallen? Als we als inwoners van Wijdemeren massaal aan de bel trekken, kunnen we de uitvoeringsfase wellicht nog tegenhouden. Maar dan moeten we snel zijn.’’

Joost Boermans (D66) pleitte eerder voor het houden van een referendum over de fusie met Hilversum. In het artikel in de krant verklaart burgemeester Martijn Smit daar geen voorstander van de te zijn. Desalniettemin wordt op de vier dorpsavonden wel de vraag op tafel gelegd wat de Wijdemeerders van een fusie met Hilversum vinden.

Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
G&E/WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief