WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
GS: Wdm, Weesp en H.sum
Wijdemeren, wo 19 november 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

GS van Noord-Holland adviseren minister Plasterk over de samenwerkingsverbanden, fusies en herindelingen in de Gooi en Vechtstreek, die moeten leiden tot Gooistad of 2 Gooisteden.

In het advies van GS, dat begin volgend jaar besproken wordt door Provinciale Staten, wordt de SWW samenwerking nog enige tijd 'gedoogd', maar wordt op wat langere termijn naar de fusie van Weesp en Wijdemeren toe gewerkt, waar Hilversum zich bij kan gaan aansluiten. Het einddoel dat de provincie voor ogen heeft is een regio Gooi en Vechtstreek die bestaat uit één grote of twee kleinere gemeenten.

nieuwsbericht website Noord-Holland

Advies GS: Sterkere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek

Gemeenten in de Gooi en de Vechtstreek gaan meer samenwerken om richting te geven aan de toekomst van de regio.

Dit is van belang om de sterke positie van de regio te behouden en uitdagingen op het gebied van economie, bereikbaarheid en natuur aan te pakken. Medio 2016 moet een bestuurskrachtmeting voor de regio Gooi en Vecht uitwijzen of de bestuurskracht in de regio inderdaad is versterkt. Dit is een van de adviezen die Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geven over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. Het advies vloeit voort uit het rapport ‘Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?’, dat de verkenners Geert Jansen en Hannie te Grotenhuis in april dit jaar hebben gepresenteerd.

Voor de korte termijn hebben GS de procedure gestart voor de fusie van Bussum, Muiden en Naarden, die moet leiden tot één nieuwe gemeente Gooise Meren per 1 januari 2016. Voor de lange termijn voorzien GS in de regio Gooi en Vechtstreek één Gooistad dan wel twee gemeenten.
Voor de tussenliggende periode hebben GS nu een concept-advies aan de minister BZK opgesteld, dat mede voortvloeit uit zeven adviezen die de verkenners in hun rapport ‘Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?’ hebben gegeven en dat moet leiden tot een versterking van de bestuurskracht van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. 

GS adviseren de minister onder meer dat voor de korte termijn de gemeenten Weesp en Wijdemeren blijven samenwerken en de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht een partner is. Op de middellange termijn fuseren Weesp en Wijdemeren. Hilversum kan worden beschouwd als een mogelijke derde fusiepartner.
GS adviseren dat de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes een intensief en niet-vrijblijvend samenwerkingsverband aangaan.
GS stellen overeenkomstig het rapport voor dat Hilversum zich als een aantrekkelijke en op gelijkwaardige samenwerking gerichte partner van Wijdemeren en Weesp aanbiedt en haar positie als centrumgemeente ten volle inneemt.

Het advies van GS wordt besproken in de commissie Welzijn, Bestuur en Cultuur (WEB) van Provinciale Staten. Daarna sturen GS begin volgend jaar hun advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
nieuwsbrief NH
foto
---
auteur
Rik Jungmann/NH
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief