WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Regio: niet voor Wijdemeren
Loosdrecht, zo 14 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Tineke Franssen wijst erop dat de opvang van huiselijk geweld en kindermishandeling valt onder de regio Utrecht. Het persbericht van de regio geldt niet voor Wijdemeren.

Regiolid, maar nu even niet

Wij denken dat Tineke Franssen gelijk heeft. In het persbericht van de regio staat Wijdemeren niet genoemd in de eerste zin. Het persbericht eindigt echter met de mededeling dat de Regio een samenwerkingsverband is van alle gemeenten in de regio, inclusief Wijdemeren, maar exclusief Stichtse Vecht (provincie Utrecht). Beide is waar. Wijdemeren doet niet mee aan de regelingen in het sociale domein, maar Wijdemeren maakt wel deel uit van de regio.

Het probleem ontstaat doordat Wijdemeren heel veel samenwerkt met de Regio Gooi en Vechtstreek, maar op enkele gebieden niet. Wijdemeren samen met Stichtse Vecht en Weesp op (delen van?) het sociale domein en lokale belastingheffing en inning. Het is lastig om te bepalen of een persbericht van de regio wel of niet op Wijdemeren slaat. Wij zullen de aanhef in het vervolg als maatstaf nemen. Wordt Wijdemeren wel genoemd, dan gaan wij er vanuit dat het persbericht ook geldt voor Wijdemeren. Zo niet, dan publiceren wij het persbericht niet.

Daarbij het verzoek aan de beide organisaties (Regio en Wijdemeren) om eventuele "fouten" voor te zijn, dan wel achteraf te rectificeren.

ingezonden brief

Tijdens de dorpsavond in Ankeveen heb ik wethouder Van Henten gevraagd hoe de eerste opvang van mogelijke slachtoffers van huiselijk geweld en jeugdzorg in Wijdemeren is geregeld. Zij was heel stellig in haar antwoord: Wijdemeren valt onder de regio Utrecht en dus niet onder Gooi en Vechtstreek.

Het bericht van de regio Gooi en Vechtstreek verbaast me dus en lijkt me in tegenspraak met het antwoord van de wethouder.
Het lijkt me daarom geen slecht idee als de gemeente nu eens duidelijk communiceert bij welk loket inwoners van Wijdemeren zich moeten melden bij vermoedens van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Professionals die onder de meldcode vallen weten dit over het algemeen wel. Familie en omwonenden hebben hier vaak geen idee van en juist zij weten vaak al in een vroeg stadium dat er iets speelt, maar weten niet waar zij advies kunnen vragen.

Vroegsignalering is een onderwerp, dat tijdens veel landelijke bijeenkomsten die door de VNG werden georganiseerd als voorbereiding op de situatie na 1 januari 2015, aan de orde is geweest. Vroegsignalering is cruciaal voor een succesvolle systeemaanpak in gezinnen waar huiselijk geweld problematiek speelt. Op mijn vraag over dit onderwerp kreeg ik een ontwijkend antwoord. 'Dat zien we wel na 1 januari'.
Overigens ben ik op deze bijeenkomsten nooit iemand van de gemeente Wijdemeren tegen gekomen.

Van verschillende kanten heb ik al alarmerende signalen ontvangen over ervaringen met hoe het nu geregeld is. Maar na de antwoorden van de wethouder dinsdagavond in Ankeveen houd m'n hart vast voor hoe er na de jaarwisseling met deze problematiek wordt omgegaan.

Fijne feestdagen.
Tineke Franssen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ingezonden brief
foto
---
auteur
ingezonden brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief