WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Veilig Thuis Gooi en Vecht
Regio GV, zo 14 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden hebben een regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht.

Update 14-12-2014, 23.42: Toegevoegd dat dit bericht voor de hele regio geldt, behalve voor Weesp en Wijdemeren.

NB. Dit bericht geldt niet voor Wijdemeren, omdat Wijdemeren op dit gebied met SWW samenwerkt. Zie de website van de gemeente.!

persbericht

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek op 1 januari van start

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle kinderen en volwassenen die te maken hebben met geweld of mishandeling in de huiselijke kring. De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden hebben een regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht. De naam van dit AMHK is Veilig Thuis.

Samenhang in aanpak

Met de komst van het regionale AMHK komt er één meldpunt voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Voorheen waren dat twee aparte instellingen, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Met de komst van Veilig Thuis komt er meer samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Taken Veilig Thuis

 Veilig Thuis adviseert, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Veilig Thuis werkt nauw samen met de drie gemeentelijke uitvoeringsdiensten in de regio, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming en het regionale Veiligheidshuis. De inzet van Veilig Thuis is kortdurend; er vindt zo spoedig mogelijk overdracht plaats naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst, die voortbouwt op het advies van Veilig Thuis.

Bereikbaarheid en communicatie

Veilig Thuis is gevestigd in het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum. Het is 24/7 bereikbaar via het gratis landelijk telefoonnummer 0800-2000. De bereikbaarheid buiten kantoortijden wordt verzorgd door de crisisdienst van de gecertificeerde instelling (voorheen Bureau jeugdzorg Noord-Holland). De introductie van Veilig Thuis en het nieuwe gratis telefoonnummer wordt landelijk ondersteund door de campagne ‘Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor’. Deze campagne roept betrokkenen - slachtoffers, plegers of omstanders – op, om bij (vermoedens van) geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken.

De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief