WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Knorrig Debat over Fusie
Wijdemeren, vr 5 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteren besprak de commissie het antwoord van de provincie op de zienswijze van Wijdemeren inzake herindelingen in de regio.

Eind oktober bracht Wijdemeren een advies (zienswijze) uit aan de provincie waarin een voorkeur werd uitgesproken voor fusie met Hilversum, eventueel, al dan niet, aangevuld met Weesp. De provincie verzamelde de zienswijzen van alle betrokken gemeenten en GS besloot voor te stellen om op kortere termijn Wijdemeren en Weesp samen te voegen en een fusie met Hilversum op de lange termijn tot de mogelijkheden te benoemen. Dat besluit van GS werd in een persbericht toegelicht. De inhoud van het besluit van GS werd gisteravond besproken in de commissie Bestuur en Middelen.

Kalmte, tijd genoeg

Burgemeester Martijn Smit riep in zijn inleiding op tot kalmte. Hij wees erop dat de hele procedure nog lang gaat duren en de politiek en de burgers nog alle tijd krijgen om hun mening te geven. Bovendien gaat de provincie nog een meting in de hele regio uitvoeren van de bestuurskracht om te beoordelen of gemeenten het nog alleen redden of niet en waar de zwakke punten zitten.


Tim Emmelot (VVD)

Gert Zagt (ZZP)

Geen Feyenoord

Over het besluit van GS was gisteren eigenlijk niemand tevreden, omdat de provincie een fusie met Weesp voorstelt met op langere termijn wellicht een eventuele fusie van WW met Hilversum. Sommigen willen helemaal niet fuseren, met wie dan ook. Anderen willen fuseren met Hilversum, conform hetgeen besloten werd in de Wijdemeerse zienswijze die naar Haarlem ging. Het CDA, bij monde van Jan Willem Nienhuis hield zich op de vlakte. Hij wilde wachten op een reactie van het college. TIm Emmelot (VVD) wees erop dat alleen de fusie met Hilversum zoden aan de dijk zet. "Een fusie van Wijdemeren en Weesp is als een fusie van NEC en NAC. Dat maakt je nog geen Feyenoord." Stan Poels (PvdA/GL) sloot zich bij Emmelot aan.

Provincie zeilt er doorheen

Gert Zagt (ZZP) vond dat er wel urgentie is. "We staan nu al voorgesorteerd. We hadden ons huiswerk vooraf moeten doen. Ik ben verbaasd dat het CDA, de grootste partij in deze raad geen mening geeft over zo'n belangrijke zaak en het besluit van GS." Jan Willem Nienhuis (CDA): "Zo doen wij dat in dit huis. Het college stelt voor en de raad oordeelt over dat voorstel." Zo verklaarde Nienhuis zijn zwijgen. René Voigt (DB) hield het kort en zakelijk. "De raad heeft besloten over de zienswijze, dat is een feit. De provincie zelt daar nu dwars doorheen." Hij vond dan ook dat het college daarop moest reageren richting Haarlem. Voigt voorspelde dat de herindeling hét onderwerp wordt van de verkiezingen in 2018.


Joost Boermans (D66)

Herman Veldhuisen (CDA)

In de clinch

Joost Boermans (D66) en commissievoorzitter Herman Veldhuisen (CDA) lagen enkele malen flink met elkaar in de clinch. Herman Veldhuisen beweerde op zeker moment zelfs dat er in de commissie geen politiek bedreven wordt, maar slechts een technische discussie gevoerd wordt, hetgeen door het hele debat zelf gelogenstraft werd, want het was, terecht, uiterst politiek. Joost Boermans (D66) riep ook Jan Willem Nienhuis (CDA) aan het eind van het debat met kracht op om de mening van het CDA te geven over het GS besluit. Deze antwoordde: "Wij hebben de discussie begin oktober gevoerd en een besluit genomen."

Boze tweets

Tijdens het debat ging het af en toe vrij hevig toe, ook getuige een paar zeer boze tweets van D66 fractievoorzitter Joost Boermans omdat commissievoorzitter Herman Veldhuisen (CDA) hem enkele malen het spreken belette. Uit zijn eerste tweet in een serie viel op te maken dat hij de vergadering verlaten had uit onvrede.
Het was sowieso een knorrig debat, want ook Gert Zagt (ZZP) had het regelmatig met Jan Willem Nienhuis aan de stok, ondanks het feit dat de laatstgenoemde hem een letter S had gegeven bij de aanvang van de commissie.

Conclusie

De conclusie uit het debat was dat VVD en PvdA/GL het college voluit steunen. Dat DB, ZZP en D66 dat niet doen en dat het CDA het oordeel over het besluit van GS in de binnenzak houdt tot het college heeft gesproken.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief