WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
VVD repliek op Gert Zagt
Wijdemeren, zo 7 december 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Robby Israel (VVD) reageert op Gert Zagt (ZZP), die afgelopen week een ingezonden brief naar het Weekblad Wijdemeren zond.

Die brief zond Gert Zagt helaas niet naar de WWK. U kunt de ingezonden brief van de ZZP voorman echter lezen in uw huis aan huisblad van afgelopen week, of op de website van het Weekblad Wijdemeren (in PDF formaat).

Sleutelcitaten

Twee sleutelcitaten uit die brief van Gert Zagt in het Weekblad Wijdemeren waar Robby Israel namens de VVD op reageert:

"De verkiezingsprogramma’s van alle partijen uit Wijdemeren heb ik heel goed gelezen. Alle partijen schreven dat ze een zelfstandig Wijdemeren wilden. Over een fusie had niemand het. Op grond van die partijprogramma’s gaf u 19 maart uw stem. Ik ben van mening dat uw stem nu misbruikt wordt door de partijen die nu de dienst uit maken. CDA, VVD, PvdA/GL leveren onze gemeenschap zonder enig voorbehoud uit aan Hilversum. Dat is een minachting van de democratie. Voor een fusie had u niet uw stem gegeven."

en

"Er is niet in kaart gebracht wat we voor Wijdemeren willen behouden en straks nog te zeggen hebben. Onderzoek naar de intrinsieke wil van de fusiepartner Hilversum en het gedeelde belang is niet gedaan. Tevens is niet vastgesteld welk financieel voordeel aan de fusie zit. Geen enkele toets of kengetal is er gegeven. Het fundament ontbreekt totaal. En u bent als inwoner volledig gepasseerd."

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden brief

Repliek op Gert Zagt

“Dat is een minachting van de democratie.” Met zijn ferme uitspraken i.v.m. een mogelijke gemeentelijke herindeling  (ingezonden brief Weekblad Wijdemeren 3 december 2014) slaat Gert Zagt de plank helemaal mis.

Hij was aanwezig op de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 4 december j.l. dus wellicht weet hij inmiddels beter. Voor iedereen die er niet was wil ik proberen de stand van zaken, ter commissie uitstekend verwoord door onze burgemeester, kort samen te vatten.

Begin oktober j.l. heeft de gemeenteraad (het democratisch gekozen orgaan) in twee hiervoor speciaal belegde zittingen een zienswijze ontwikkeld die een fusie met Hilversum en eventueel met Weesp beoogt. Nu is het college aan zet om een standpunt voor bestuurlijke samenwerking c.q. samenvoeging te ontwikkelen en dit dan aan de raad voor te leggen, maar het college is nog niet zover.

De burgemeester gaf aan dat in de loop van het proces breed en uitvoerig naar de visie van onze inwoners zal worden geluisterd. Dan volgt er nog in de regio G&V een bestuurskrachtmeting die de sterke en zwakke plekken van de mogelijke partners en combinaties bloot zal leggen. Pas dan valt de uiteindelijke beslissing over wie met wie en wanneer. We hebben “over een jaar nog geen besluit genomen” dus “we hebben nog even”.

Onlangs werd een visie van Gedeputeerde Staten bekend die afwijkt van de door de raadsvergaderingen van oktober vastgestelde zienswijze. Dat is een taak van GS binnen ons bestuurlijk stelsel, maar deze visie noch de zienswijze van de raad zijn op dit moment bindend. Beide zijn onderdeel van het zorgvuldige proces dat alle betrokken gremia dienen te betrachten. Om wederom de burgemeester te citeren: pas “in de komende jaren” zullen wij “echt voor besluitvorming komen te staan.”

De ingezonden brief van Gert Zagt is geen voorbeeld van een politicus die zijn verantwoordelijkheid neemt, maar een emotionele reactie op een onvoldragen proces. Ondergetekende geboren Amsterdammer zit daar minder emotioneel in, wellicht omdat hij pas 27 jaar in Kortenhoef woont. In de samenvoeging tot Wijdemeren zagen wij dat het goed te doen is zowel een groter administratief geheel te vormen, als ook het eigen karakter van de dorpen te behouden. Dit vereist echter dat wij initiatieven ontwikkelen en niet wachten tot anderen over onze toekomst beslissen .

Met vriendelijke groet,
Robby Israel
VVD Fractie Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief