WIJDEMEERSE WEBKRANT
De Blik naar Hilversum?
Wijdemeren di 15 april 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

GS van Noord-Holland hebben onderzoek laten doen naar de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. Hilversum, samen met Wijdemeren en Weesp kwam daar uit.

De onderzoekers willen dat Wijdemeren niet met Stichtse Vecht en Weesp gaat samenwerken, maar met Hilversum. Hilversum moet zich aanbieden als echte partner van Wijdemeren en Weesp en moet het kleine kernenbeleid gaan omarmen. Niet alleen het nieuwe college van Wijdemeren, maar ook de provincie kijkt niet naar Utrecht, maar ook de onderzoekers van de provincie komen tot dat advies.

Citaten

Enkele citaten uit een artikel op de website van Noord-Holland over dit onderzoek.

GS hebben advies gevraagd voor de bestuurlijke toekomst van de Gooi en de Vechtstreek op de middellange termijn. Voor de korte termijn is vorig jaar een fusie tussen Bussum, Muiden en Naarden gestart. Voor de lange termijn wordt één Gooistad of twee gemeenten voorzien. Het advies is van belang voor toekomstige besluitvorming over een mogelijke herindeling van gemeenten in de hele regio op middellange termijn.

De provincie heeft het volgens de onderzoekers er een beetje bij laten hangen, want de onderzoekers constateren dat, doordat de provincie het initiatief voor regionale visievorming en samenwerking steeds bij de gemeenten heeft gelaten, de regio is ‘verweesd’, waar het belang van regionale ontwikkeling het aflegt tegen de belangen van individuele gemeenten. Iets wat Pieter Winsemius vorig jaar ook glashelder aan het licht bracht.

Aanbevelingen

Het advies van de onderzoekers bevat zeven elementen:

  1. Bussum, Muiden en Naarden fuseren per 1 januari 2016 tot één nieuwe gemeente.
  2. Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes gaan een intensief en niet-vrijblijvend samenwerkingsverband aan, waarmee de opmaat wordt gegeven voor een mogelijke fusie van deze gemeenten over 3 of 4 jaar dan wel een opgaan van deze gemeenten op lange termijn in een nog grotere nieuwe gemeente. 
  3. De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp wordt niet geïntensiveerd. Wijdemeren en Weesp versterken hun bestuurskracht door intensieve samenwerking met Hilversum. 
  4. Hilversum blijft voorlopig zelfstandig, maar niet zonder meer. Hilversum biedt zich ten eerste aan als een aantrekkelijke en op een gelijkwaardige samenwerking gerichte partner van Wijdemeren en Weesp. En ten tweede neemt Hilversum zijn positie als centrumgemeente ten volle in.
  5. De gemeenten stellen met elkaar een toekomstvisie op de Gooi en Vechtstreek op, die wordt gevolgd door een ontwikkelingsstrategie, een daarbij passende inhoudelijke agenda en bindende bestuurlijke afspraken. De Regio zal wat anders georganiseerd en aangestuurd moeten worden, om dit tot een succes te kunnen maken.
  6. Het dorpen en kleine kernenbeleid – waar Stichtse Vecht door Weesp en Wijdemeren om wordt geroemd - zal in de gehele Gooi en Vechtstreek worden ingevoerd als antwoord op de (terecht) grote gehechtheid aan de nabijheid van burgers en bestuur. En tevens als antwoord op een veranderende verhouding tussen overheid en samenleving.
  7. De provincie Noord-Holland gaat een rol van meer betekenis vervullen voor de Gooi en Vechtstreek. Zij doet actief mee in de ontwikkeling en uitvoering van een regionale toekomstvisie en strategie. Zo geeft zij serieus invulling aan haar taken op het terrein van regionale economie, natuur en landschap, wonen, infrastructuur en mobiliteit, en regionale belangenbehartiging. Zij positioneert en versterkt Hilversum in haar rol van centrumgemeente. En zij maakt en bewaakt proces- en tijdsafspraken met de gemeenten om tot het (middel-)lange perspectief te komen, waarmee zij op eigentijdse wijze invulling geeft aan haar taken op het terrein van kwaliteit van het openbaar bestuur.

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

bron
website NH
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief