WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bloembakken Exit
's-Graveland, di 15 april 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanavond sprak de veegcommissie over de toekomst van de bloembakken. DB en D66 hielden vast aan de proef met de bloembakken, maar dat mocht niet meer baten.

Update 16-4-2014, 10.54: Foto's toegevoegd.

Insprekers

Vier insprekers openden de eerste commissievergadering van de nieuwe raad. Frits den Hartog (VBEKC), Mevr. van Os, Kees Smallenburg en Joop Onderstal (WADW). Den Hartog en Onderstal pleitten ervoor om door te gaan met de proef met de bloembakken en die ook op het Zuidereinde af te maken. Kees Smallenburg maakte gehakt van het evaluatierapport waarin berekeningen over de geluidsbelasting werden gemaakt. (Hij woont in de huizen naast de Klapbrug op het Noordereinde.) Mevrouw van Os klaagde over de reparatie aan de brug bij Trompenburg. Hij is verbreed en het hek loopt door tot in haar tuin. Joop Onderstal was nauwelijks te stuiten door commissievoorzitter René Voigt in een minutenlange reeks definities, normen en eisen aan ETW30 en GOW50 wegen. Jan Verbruggen (CDA) gaf het op om alle vragen van hem te noteren. Hij hield het niet bij.


Frits den Hertog (VBEKC)

Joop Onderstal (WADW)

Nieuwe verhoudingen


Sieta Vermeulen (VVD). Smileys!

In het debat tekenden zich vrijwel meteen de nieuwe verhoudingen af. Sieta Vermeulen (VVD) wil stoppen met de bloembakkenproef en pleitte voor trajectcontrole of smileys. (Die laatste opmerking leverde veel luide smileys van de publieke tribune op.) Zij wil de straatjuwelen terug op de Koninginneweg. Stan Poels (PvdA-GL) hield de kaarten tegen de borst. "Ik kom in deze commissie om informatie te verzamelen. Het politieke oordeel geef ik in de raad." Ria Hennis (DB) bleek tevreden over de evaluatie van de bloembakkenproef. Zij las daarin aansporingen om verder te gaan met het plaatsen van bloembakken, ook op het Zuidereinde, omdat geluid en fijnstof zijn afgenomen. Nanne Roosenschoon (D66) sloot zich bij haar aan. Ook D66 houdt vast aan een 30 km inrichting op het Noorder- en het Zuidereinde. Jan Verbruggen (CDA) kreeg het inkoppertje. "Het CDA is altijd voor 50 km op de Einden geweest met 30 km op die plaatsen waar het gevaarlijk is." (Volgens Ria Hennis (DB) geldt dat voor het hele traject.)

Begin mei bakken weg


Wethouder Theo Reijn.

Wethouder Theo Reijn maakte een eind aan de hoop van de insprekers over de toekomst van de bloembakken. "Wij hebben in het raadsakkoord een keuze gemaakt. We stoppen met proeven, we gaan geleidelijk definitief inrichten. Begin mei gaan alle bloembakken weg. Op de Koninginneweg zetten we de straatjuwelen terug. Noorder- en Zuidereinde worden 50 km, behalve bij de Klapbrug. We gaan onderzoeken welke plekken gevaarlijk zijn en daar doen we wat aan met suggestiebelijning, bebordingen en andere middelen." Het probleem van Mevrouw van Os met de brug en het hek laat hij bekijken.

Volgende week in de raad

De behandeling van het onderwerp werd afgesloten met de conclusie dat het college met een aangepast voorstel (de straatjuwelen worden er in opgenomen) komt voor de raad van volgende week op 24 april. Aangenomen mag worden dat de coalitie dan besluit om de bloembakken te verwijderen en de situatie van voor de proef te herstellen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief