WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wijdemeren in 2013
Wijdemeren, do 3 januari 2013

Gisteravond hield de gemeente haar drukbezochte nieuwjaarsreceptie. Boeren, burgers en buitenlui kwamen er op af.


V.l.n.r. Burgemeester Martijn Smit, de wethouders Gert Zagt, Jaap van Waveren, Gerard Abrahamse, Joost Boermans en gemeentesecretaris Jan Visser.

Het was een geanimeerde bijeenkomst waar velen, die in enige vorm betrokken zijn bij het reilen en zeilen van Wijdemeren, hun opwachting maakten. De brandweer was er in groten getale en in vol ornaat. Verenigingsbestuurders, ondernemers, politici en gewone Wijdemeerders die iets met Wijdemeren hebben. Oude bekenden kwamen elkaar weer eens tegen hetgeen leidde tot het ophalen van herinneringen. Om kort te gaan, zoals ieder jaar, een genoeglijke bijeenkomst.

In zijn nieuwjaarstoespraak prees burgemeester Martijn Smit de inwoners van Wijdemeren. "De gemeenschap geeft de gemeente kleur." Wijdemeren stond afgelopen jaar weer bol van de activiteiten, aldus Smit. "Onverschilligheid komt niet in het Wijdemeerse woordenboek voor."


Kortingen van 35%, dat gaat niet.

Het aantreden van het nieuwe kabinet en de in het vooruitzicht gestelde maatregelen baren hem wel zorgen. Zo wordt er op tal van terreinen gedecentraliseerd, taken gaan van het rijk naar de gemeente, maar het geld komt niet mee. Volgens burgemeester Smit kan een gemeente best met 10% minder dezelfde taak efficienter uitvoeren, maar kortingen van 35%, waar nu sprake van is, ziijn ook voor een gemeente niet zonder schade door te voeren.

Een tweede punt van zorg is de aankondiging dat de gelden voor die gedecentraliseerde taken voortaan alleen nog maar worden overgemaakt naar gemeenten van 100.000 inwoners of meer. Daarmee zet het kabinet het mes op de keel van al die gemeenten die kleiner zijn, zoals Wijdemeren met 23.000 inwoners.
Burgemeester Martijn Smit vindt dat gemeenten niet beoordeeld moeten worden op het aantal inwoners, maar op meetbare prestaties. Dus niet "hoe groot is een gemeente?", maar "doet een gemeente het goed?".


Joop Hennis, Frans van Giessen en Henk Verhagen, het verenigingsleven.

De druk vanuit Den Haag maakt wel dat Wijdemeren zich moet bezinnen op de vorm van samenwerking of fusie en met wie dan wel. Wat wordt de rode draad? Gemeenten liggend aan de Vecht? Gemeenten liggend rondom de Plassen of een Gooise samenwerking. (Waarvan Martijn Smit vindt dat die laatste samenwerking veel te stroperig verloopt.) Weglopen voor de Haagse richting is geen optie.

Afsluitend stelde burgemeester Smit vast dat Wijdemeren er inmiddels goed voor staat, al zijn er nog kwetsbaarheden. Hij wenste alle aanwezigen en de gemeente een jaar zonder onverschilligheid toe.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief