WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
KBO Wijdemeren 50 Jaar
Wijdemeren, di 1 januari 2013

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Wijdemeren, bestaat dit jaar 50 jaar. De afdeling zoekt 50 nieuwe leden.

Update 4-1-2013, 23.45: Verklaring ZZP toegevoegd.

ingezonden bericht

KBO Wijdemeren wenst u een voorspoedig 2013

Voor de KBO Wijdemeren breekt een lustrumjaar aan. De afdeling bestaat in 2013 50 jaar. Dit lustrum zal in april gevierd worden met de leden.

2013 wordt ook een spannend jaar. De wetswijzigingen , die ingaan 1 januari 2013 hebben grote gevolgen voor de 65 plussers.
De scheiding van zorg en wonen wordt voor ZZP1 en ZZP2 ingevoerd en de voorbereidingen worden getroffen voor de groep die valt onder ZZP3, hetgeen moet leiden tot invoering per 1 januari 2014. En dan hebben we het niet eens over de wijzigingen van de pensioenen en pensioenleeftijd.

Ook in de verzekering tegen ziektekosten werden kosten overgeheveld naar de verzekerden zoals de eigen bijdrage en de rollator die niet meer vergoed wordt.
Het is noodzakelijk dat de belangen van de ouderen op gemeente-, provinciaal- en landelijk niveau goed onder de aandacht worden gebracht en verdedigd. Hiervoor is het noodzakelijk om een sterke onafhankelijke ouderbond te hebben.

Vijftig nieuwe leden

De jubileumwens van KBO Wijdemeren is om komend jaar 50 nieuwe leden te mogen inschrijven.

De kosten bedragen € 20,00 per jaar. Hiervoor ontvangthet lid korting bij bepaalde ziektekosten verzekeraars, keuring voor het rijbewijs, het Ledenblad Nestor, kortingen op reizen en worden loklel activiteiten georganiseerd.

U kunt zich aanmelden bij W.Voeten Roerdomplaan 9 1241 XA Kortenhoef telefoon 035-6561132 of e-mail: pieds@kpnplanet.nl

H.W. Stuyver AA
Voorzitter KBO Wijdemeren


Aanvulling en toelichting:

Hierbij een korte omschrijving van zorgzwaarte pakketten m.i.v. 2013:

  • ZZP 1 kortstondige Thuiszorg zoals steunkousen aan en uittrekken , medicijnen klaarzetten
  • ZZP 2 Zie ZZP1 en Verzorging zoals douchen en wassen, aan en uitkleden
  • ZZP 3 Zie ZZP 2 hulp bij opstaan etc. intensiever als bij ZZP 2
  • ZZP 6 is opname in een verpleegtehuis.

Misschien ten overvloede: Huishoudelijke hulp is niet meer opgenomen in de zorgpakketten. Ik hoop dat het nu duidelijker is.

Gr. Henk Stuyver AA

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. breicht
foto
---
auteur
ing. breicht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief