WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Naar Herindeling SWW?
Wijdemeren, di 3 december 2013

Gisteravond werd in de Commissie Bestuur en Middelen op verzoek van de VVD gesproken over de samenwerking van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht (SWW).

De VVD wilde spreken over de brief die het college van B&W op 1 oktober 2013 naar GS in Haarlem stuurde als reactie op het conceptadvies van minister Plasterk over de bestuurlijke toekomst van onze regio. Het CDA nam al eerder afstand van deze brief en verzocht het college om een brief na te zenden waarin onderstaande brief werd aangevuld met de mededeling dat het CDA tegen de SWW samenwerking is. Dat is al eerder gebeurd.

VVD krabbelt terug

VVD fractievoorzitter Joep Frijdal opende het debat. Hij verklaarde dat de brief van het college veel verder gaat dan indertijd afgesproken. Hij beschouwde de brief als een flinke stap in de richting van herindeling/fusie van de SWW gemeenten. "U spreekt in de brief over de Bloemendalerpolder. Daar bemoeien wij ons niet mee, want we werken alleen samen." :sprak hij.


Joep Frijdal (VVD)

Burgemeester Martijn Smit

Burgemeester Martijn Smit zag dat anders. De provincie wil uiteindelijk toe naar één grote Gooigemeente in drie stappen. Daartoe is al een ARHI (Herindelings) procedure gestart voor Bussum, Naarden en Muiden. Wijdemeren zit niet in die procedure. Vorige week heeft Smit met GS van Utrecht gesproken, die de SWW samenwerking een waardevol experiment vinden. Over de Bloemendalerpolder (bouwlocatie) verklaarde hij dat die van belang is voor Weesp en daarom voor het SWW samenwerkingsverband.

Naief

Theo Reijn (CDA) verklaarde Frijdal en Smit voor uiterst naief. "Hoe lang loopt u mee in de politiek? Dit is voorsorteren op een fusie van de drie gemeenten. Die trein gaat door, de koers is ingezet. Die is nu al niet meer terug te draaien! Stop met dit spelletje!"

Nanne Roosenschoon (D66) is voor een intensieve samenwerking. Hij bevestigt dat de andere twee gemeenten onze logische partners zijn. Felix Flameling (GL) had wat twijfels. In 2015 wordt de bestuurskraht van Weesp gemeten. Wat gebeurt er als die meting negatief uitvalt en Weesp dan alsnog gedwongen wordt om te fuseren? Ook hij zag op termijn een fusie met Utrecht West (Stichtse Vecht).

Joep Frijdal (VVD) sprak zijn twijfel over de ingezette koers wel heel erg duidelijk uit. "Waren wij wel bij ons volle verstand in mei toen wij tot deze samenwerking besloten? U rommelt maar door." Felix Flameling (GL) bevestigde dat hij het voorstel toen wel erg vaag vond.

Fusie ligt voor de hand

Burgemeester Martijn Smit begon zich licht te ergeren aan Joep Frijdal. "U heeft in mei besloten tot samenwerking. U heeft ons de opdracht gegeven, maar u krabbelt nu terug. En ja, fusie met de SWW gemeenten ligt op termijn voor de hand." Het hoge woord was eruit.

De DB motie die in februari werd aangenomen, waarin fusie absoluut werd uitgesloten, is een mooi ding, maar als het bestuurlijke inzicht de komende paar jaar vordert en de samenwerking verder is, dan komt er een moment dat er gefuseerd wordt tot een flinke gemeente van ruim 100.000 inwoners. Of dat dan in Noord-Holland, Utrecht of in de mega Plasterk-provincie zal zijn, moet afgewacht worden.

Lees ook:

10502013 DB over de Samenwerking

Dossier Bestuur Gooi

brief van college van B&W aan college van gedeputeerde staten Noord-Holland

1 oktober 2013

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In uw bovengenoemde brief nodigt u ons uit desgewenst een zienswijze in te dienen op uw concept - advies aan de minister van BZK over de bestuurlijke toekomst van het Gooi en de Vechtstreek. Wij vinden het van belang u deze zienswijze te doen toekomen.

Ons college heeft met instemming kennis genomen van het feit dat u in alle drie de varianten uitgaat van een hecht samenwerkingsverband van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Wij constateren dat u daarmee de keuzen van deze drie gemeenten onderschrijft en dat verheugt ons.

Wij realiseren daarmee een samenwerkingsverband dat drie gemeenten met 104.000 inwoners omvat. Het programma om tot dit hechte samenwerkingsverband te komen is in volle gang. Zo zullen bijvoorbeeld de drie gemeenteraden op 19 oktober a.s. voor het eerst gezamenlijk bij elkaar komen. Wij gaan ervan uit dat de in Weesp uit te voeren bestuurskrachtmeting, in 2015 mogelijk 2016, daardoor zal hebben geleid tot een aantoonbaar grotere bestuurlijke slagkracht van deze gemeente.

Wij onderschrijven nadrukkelijk ook uw advies inzake de grenscorrectie in de Bloemendalerpolder. Vanuit de voorliggende woningbouwopgave en de feitelijke situatie ter plaatse ligt dit advies voor de hand. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor de realisering van deze opgave uiteraard in Weesp, echter het samenwerkingsverband zal hierin ook zijn rol waarnemen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris drs. J. Visser, de burgemeester drs. M.E. Smit

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief