WIJDEMEERSE WEBKRANT
Knekels uit Ankeveen
Ankeveen, vr 30 augustus 2013

Met man en macht wordt er naast de Hervormde kerk in Ankeveen gegraven, gereinigd en gespeurd naar de resten van Ankeveners uit de afgelopen zes, zeven eeuwen.


V.l.n.r. Ed Forma, Margo van Ree en Michael Bot.
Op de achtergrond de tientallen dozen met gevonden resten.

Onvoorzien

Gisteren hield het bestuur van cultureel centrum De Dillewijn, zoals de kerk nu heet, een bijeenkomst voor de pers en het gemeentebestuur over de achtergronden van het archeologisch onderzoek dat naast de kerk plaats vindt. Onder leiding van twee archeologen werken studenten archeologie, vrijwilligers van de Dillewijn en amateurarcheologen van Naerdincklant samen, om de komende weken zoveel mogelijk te ontdekken en op te graven op de voormalige begraafplaats. De opgravingen duren tot circa 23 september, waarna de bouw van de ondergrondse foyer van De Dillewijn een aanvang zal nemen. De onvoorziene kosten voor de opgraving worden gedragen door de gemeente, aangezien de Dillewijn haar kapitaal uit de verkoop van de pastorie volledig nodig heeft voor de verbouwing, het onderhoud en de inrichting van het nieuwe cultureel centrum.


Gebitten worden onderzocht op DNA.
Om vervuiling met het DNA van de onderzoekers te voorkomen zitten die in beschermende pakken.

Monnikenwerk

Met kleine lepeltjes, borstels en de blote handen worden de stoffelijke resten van de oude Ankeveners van onder een dikke laag grond voorzichtig losgewerkt. De restanten van een skelet worden zorgvuldig bij elkaar bewaard en gedroogd in een houten bakje. Na droging worden de resten geregistreerd en verzonden naar het Archeologisch Diensten Centrum waar verder onderzoek plaats vindt. Zo wordt o.a. het DNA geïsoleerd en ingevroren. Ook wordt onderzocht waaraan mensen overleden, aan welke ziekten.
Bij de opgraving is ook het fundament van de St. Maartenskerk blootgelegd. Die kerk had een iets verdraaide oriëntatie ten op zicht van het Stichts End en de huidige Hervormde kerk.


Met lepeltjes, kwasten en spijkers schrapen om de restanten vrij te maken.


Alle botten netjes bij elkaar.

Terug tot de dertiende eeuw

De toelichting werd verzorgd door Ed Forma en Margo van Ree van De Dillewijn en archeoloog Michael Bot. De vondst van de begraafplaats verraste indertijd alle betrokkenen. Het was niet bekend dat er op die plek een begraafplaats lag. Overigens is dat niet uniek, want Michael Bot, de archeoloog, komt dat wel vaker tegen. Er is eerst een z.g. sleuvenonderzoek gedaan om ruw te inventariseren wat er te vinden was. Inmiddels zijn er 17 skeletten opgegraven en is er een flink stuk kerkmuur en een put van de oude kerk teruggevonden. Michael Bot schat dat er 90 tot 300 skeletten kunnen liggen. Die liggen in zes lagen diep, waarbij de onderste laag dateert van de dertiende eeuw. Opvallend is dat 60% van de nu gevonden skeletten van kinderen zijn. Dat kan betekenen dat men op een z.g. kinderhoekje van de begraafplaats is gestuit, maar het kan ook een andere oorzaak hebben als bijv. ziekte.
Uiteraard worden er ook voorwerpen en muntjes gevonden in de grond, zoals dat bij iedere opgraving het geval is. Om onbevoegden van het terrein te houden zijn er hekken geplaatst. Helaas bleek dat nodig.


Ongeveer 1 meter diep.
In de hoek achter de put van de St. Maartenskerk.

Herbegraven in Ankeveen

Nadat het onderzoek is afgerond, zal worden besloten wat er met de stoffelijke resten gebeurt. Dat besluit neemt de gemeente. Wethouder Abrahamse, die ook aanwezig was, gaf aan dat zijn voorkeur uit gaat naar herbegraven in Ankeveen.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief