WIJDEMEERSE WEBKRANT
Sjoemelen met Thuiszorg
Wijdemeren, vr 30 augustus 2013

In de regio leveren 22 organisaties huishoudelijke verzorging. Een aantal houdt zich niet aan de contracten en betaalt het personeel te weinig. Het Gewest doet onderzoek.

persbericht

Gemeenten handhaven afspraken huishoudelijke verzorging
Gemeenten staan voor kwaliteit huishoudelijke verzorging

“Afspraken over de rechtspositie van het personeel worden niet altijd correct uitgevoerd door aanbieders van huishoudelijke verzorging. Er zijn opdrachtnemers die het uitvoerend personeel inschalen op een loonschaal die niet overeenkomt met de verplichtingen rondom het onbelaste uurloon voor het personeel.” Dit zijn resultaten uit een inventarisatie van de Regio en Vechtstreek onder opdrachtnemers die huishoudelijke verzorging voor de gemeenten leveren.

De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren hebben vanaf 1 januari 2013 een overeenkomst met 22 organisaties voor de levering van compensatie huishoudelijke taken (voorheen huishoudelijke verzorging). In de overeenkomst zijn naast kwaliteitseisen, ook eisen met betrekking tot salariëring en scholing van het uitvoerend personeel opgenomen. Dit om een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening voor inwoners te borgen en in een maatschappelijk aanvaardbare minimale beloning voor het personeel te voorzien.

De Regio Gooi en Vechtstreek ziet namens de gemeenten toe op de naleving van de contractafspraken. Zij heeft in de maand juli onder alle 22 opdrachtnemers een inventarisatie uitgevoerd naar de scholing, salariëring en inschaling van het personeel. Het personeel dient op 1 januari 2014 in bezit te zijn van een juiste accreditatie en/of diploma. Daarnaast moet minimaal 48% van het uurtarief ten goede te komen aan het onbelaste uurloon van het uitvoerend personeel.

De gemeenten hebben de Regio Gooi en Vechtstreek opgedragen om onder alle opdrachtnemers aanvullend onderzoek te doen naar de inschaling van het uitvoerend personeel. Opdrachtnemers die niet voldoen aan de contractuele verplichtingen krijgen de mogelijkheid dit met terugwerkende kracht te herstellen. Voldoen opdrachtnemers na 1 november aanstaande niet aan de verplichtingen, dan nemen de gemeenten passende maatregelen met oog voor behoud van kwaliteit en continuering van ondersteuning voor inwoner.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief