WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Boetes en Waarschuwingen
Wijdemeren, di 28 september 2010

Zevenenzestig handhavers van organisaties op het gebied van Natuur, Milieu, Ruimtelijke Ordening & Bouw en Woningtoezicht, etc. deelden boetes en waarschuwingen uit.

persbericht

Organisaties werken samen tijdens jaarlijkse handhavingestafette

80 Overtredingen tijdens handhavingestafette

Woensdag 22 en donderdag 23 september heeft de jaarlijkse handhavingestafette plaatsgevonden. In totaal zijn 80 overtredingen geconstateerd, waarvan er 13 een proces-verbaal krijgen en 36 een waarschuwingsaanschrijving. Voor 31 overtredingen vindt nog nader onderzoek plaats.

Dit jaar waren er maar liefst elf projecten in de regio Gooi en Vechtstreek waarbij intensief  samengewerkt én gehandhaafd werd door  67 handhavers van verschillende organisaties op het gebied van Natuur, Milieu, Ruimtelijke Ordening & Bouw en Woningtoezicht, Brandveiligheid, Afval en Vervoer Gevaarlijke Stoffen en Afvaltransport.

In Hilversum werden bedrijven gecontroleerd op het industrieterrein Kerkelanden en op het landgoed Zonnestraal. Hier was sprake van lichte milieuovertredingen. In Weesp en Muiden vonden controles plaats van lozingen op de riolering. Op een bedrijventerrein in Weesp en op een parkeerterrein in Bussum werden transportcontroles gehouden bij 39 vrachtauto’s, waarvan 17 chauffeurs in overtreding waren. In Laren werden diverse maneges gecontroleerd en in Bussum en Naarden horecabedrijven. Hierbij was sprake van onvoldoende brandveiligheid tot illegale bebouwing.
 
In Wijdemeren werden op diverse landgoederen bedrijven gecontroleerd op milieugevaarlijke afvalstoffen. Natuurtoezicht vond op de Noordelijke Heuvelrug plaats door GNR, Natuurmonumenten en (bereden) Politie. Hierbij werd de aanwezigheid van stropers geconstateerd, een wietplantage ontmanteld en een schipper van een te snel varende boot beboet. Door de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst werd tot slot gecontroleerd op zwerfafval en verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval. Gedurende de hele estafette was aandacht voor zwerfafval rondom containers en afvalbakken.

De algemene conclusie is dat mede door intensieve controle, er wel een verbetering geconstateerd wordt in het naleefgedrag.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
15 gr.
windkr. 2