WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Voortgang Dorpscentrum
Loosdrecht, wo 22 september 2010

De Bornholmkavel wordt verder bouwrijp gemaakt voor het Dorpscentrum Loosdrecht. Intussen onderzoeken archeologen de porseleinfabriek.

Dossier Dorpscentrum Loosdrecht

persbericht

Nieuwe fase Dorpscentrum Oud-Loosdrecht van start

Na een zomer waarin de zandhopen op de Bornholmkavel hebben gelegen is de gewenste zetting bereikt. Er wordt nu begonnen met de tweede fase van het bouwrijp maken. De voorbereidingen zijn al gestart in de vorm van archeologisch onderzoek.

Tweede fase

De werkzaamheden in de tweede fase richten zich voornamelijk op de Irenekavel. Ook hier moet de grond eerst stevig gemaakt worden; met  voorbelasting wordt een zetting van het nieuwe openbare gebied bewerkstelligd.

Archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek op het terrein van de voormalige porseleinfabriek van predikant Joannes de Mol is in volle gang. De lokale, archeologische werkgroepen zijn uitgenodigd om mee te werken. De fabriek zelf blijft ‘in situ’ bewaard. Dat betekent dat hij onder het toekomstige parkeerterrein in tact blijft. De historische resten van de bebouwing worden in beeld gebracht, vastgelegd, gedocumenteerd en waar mogelijk bewaard. De eerste gevonden resultaten, naast de gebruikelijke scherven aardewerk en porselein, zijn de fundering van de voormalige pastorie en een beschoeiing.

Bouwrijp maken Irenekavel

Na afronding van het archeologisch onderzoek beginnen de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Dit bestaat uit damwanden slaan en voornamelijk veel zand opbrengen. Het zand (de overhoogte) van de Bornholmkavel verplaatst de aannemer naar de Irenekavel. Deze fase zal circa 10 weken duren. In de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met het toeristisch seizoen. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn tijdens deze werkzaamheden namelijk niet beschikbaar.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
20 gr.
windkr. 2