WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Besturen gaat van Auw..
Wijdemeren, zo 19 september 2010

De fractie van Dorpsbelangen moet nog wennen aan het feit dat zij van oppositiepartij in de bestuurdersrol is gekomen. Ook bij moeilijke besluiten.

In De Zijlijn

Besturen gaat van Auw..

De afgelopen vier jaar hadden de  Dorpsbelangens (Loosdrecht en Wijdemeren) het moeilijk en gemakkelijk tegelijk. Moeilijk omdat de toen regerende coalitie van CDA, VVD, PvdA en GL ze geen millimeter ruimte gaf. Er werd domweg niet geluisterd en niet ingegaan op de argumenten die DB aandroeg.
Tegelijkertijd was dat ook wel erg comfortabel. Alles wat er fout ging lag aan de coalitie, want DB droeg geen verantwoordelijkheid. DB werd slapende rijk. De kiezer die ontevreden was dreef met de stroom mee naar DB om daar op 3 maart bij de verkiezingen met zijn rode potlood te massaal landen op lijst 5.

Het kan béter, het moet béter! Dat was de slogan waarmee DB de verkiezingen won. Die slogan deed me een beetje denken aan “Geen gezeik, iedereen rijk” ooit bedacht door Kees van Kooten en Wim de Bie toen die als Jacobse en Van Es met de Tegenpartij furore maakten. Dat soort slogans zeggen niets, maar appeleren aan een soort gevoel dat er toch een paradijselijk Wijdemeren moet bestaan waar naar gestreefd moet worden.

Gure wind

Laat ik u dan hierbij een ontnuchterende onthulling doen. Dat paradijselijke Wijdemeren bestaat niet. Sterker nog, we zullen er de komende jaren verder vanaf drijven in plaats van dichterbij komen. De gure wind, die opstak nadat de bankiers, onder de ogen van de toezichthouders, met uw en mijn (pensioen)geld gegokt en verloren hadden in het casino en het restant als bonus mee naar huis kregen, heeft nu ook Wijdemeren bereikt. En dat gaan we merken. De meest draconische bezuinigingsmaatregelen worden achter gesloten deuren gewikt en gewogen. In november, bij de begrotingsbehandeling zullen we met open mond van verbazing staan te kijken naar de voorgestelde bezuinigingen.

Tenzij…

Tenzij de fractie Dorpsbelangen slappe kniëen krijgt, bang wordt voor de eigen reputatie en voor de kiezer. Net als afgelopen donderdag. De campagneslogan moet misschien wel mee met de GAD. Misschien kan het niet béter, maar alleen slechter, domweg omdat er geen geld is. En dan is de flinkheid die de negen fractieleden van DB afgelopen donderdag tentoonspreidden tegenover de eigen wethouder Gert Zagt een slecht voorteken. Die flinkheid getuigt van een gebrek aan wil om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, om impopulaire besluiten te nemen als dat moet. De stemming over de accommodatienota was er het perfecte voorbeeld van.

Wat gebeurde er? Door afwezigheid van twee raadsleden van VVD en GL en door de wel erg late aanvulling tot en met negen fractieleden, beschikte DB over de absolute meerderheid. De fractie kon doen en laten wat zij wilde. En dat deed ze ook.

Verkruimeld

Het heldere voorstel over het accommodatiebeleid van het college werd door een uitgebreid amendement van DB verkruimeld tot een kreupel instrument in handen van het college. Dat amendement bestond uit een heleboel voorwaarden, mitsen en maren. Het besluit werd een "voorlopig" besluit. Er moest eerst nog maar eens flink overlegd worden. Het meest veelzeggende was puntje drie van het amendement. Daar staat:

3) Uitgangspunt is dat geen enkele vereniging door de uitvoering van de accommodatienota in het voortbestaan wordt bedreigd.

Door het amendement aan te nemen en daarmee ook dit uitgangspunt wordt het leven voor de verenigingen een stuk zonniger. Er kan ze niets gebeuren als ze maar laten zien dat ze hun uiterste best doen. U dreigt ten onder te gaan? Ach, daar hebben wij wat voor. Het DB amendement! Dat is fijn voor die verenigingen, maar bestuurlijk is het een monster.

Onontkoombaar

Als de financiën van Wijdemeren vereisen dat alles een paar tandjes minder gaat, dan kan dat betekenen dat een vereniging het loodje legt. Dat is dan jammer, maar onontkoombaar.

Ik zie met angst en beven de begrotingsbehandeling tegemoet. Of misschien moet ik juist wel zeggen met groot vertrouwen. Bij ieder voorstel dat een beetje pijn lijkt te gaan doen zal de negenkoppige DB fractie voorstellen om er een “voorlopig besluit” van te maken. Daarenboven worden nog wat extra clausules door DB bijgevoegd waardoor de pijn helemaal weg is.

Als dit de voorbode is van hoe het zal gaan, dan krijgt Joep Frijdal van de VVD gelijk. Wijdemeren kan dan op marktplaats.

Voor wat de gek ervoor geeft.

Rik Jungmann

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
16 gr.
windkr. 3