WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
NERA is Monument
Wijdemeren, vr 17 september 2010

Het NERA gebouw in de Horstermeer heeft de status van gemeentelijk monument gekregen. Voor het Oorlogsmonument in Loosdrecht geldt hetzelfde.

persbericht

Vier nieuwe gemeentelijke monumenten

Het college van B&W heeft, op advies van de monumentencommissie, besloten om vier monumenten aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Daaronder bevinden zich het NERA-gebouw in de Horstermeerpolder en het Oorlogsmonument in Loosdrecht.

Radio-ontvangststation

Het NERA-gebouw is een belangwekkend complex uit de wederopbouwperiode. Het gebouw vervulde na de oorlog een belangrijke rol in het internationale telefoonverkeer en vormde lange tijd een twee-eenheid met het op de Veluwe gelegen Radio Kootwijk. Het NERA ontving radiosignalen uit het buitenland, Radio Kootwijk zond ze uit. Tot het monument behoren het hoofdgebouw, de werkplaats, twee bruggen en twee funderingen van paraboolantennes die in de omgeving zijn opgesteld.

Loosdrechtse monumenten

Het Oorlogsmonument in Loosdrecht is een vroeg voorbeeld van een van overheidswege opgericht monument, ter nagedachtenis aan negen door de Duitse bezettingsmacht omgebrachte mannen. Verder zijn in Oud-Loosdrecht twee bijzondere woningen aangewezen. Een uit het begin van de twintigste eeuw stammend pand aan de Oud-Loosdrechtsedijk 282-284. Dit pand werd door de toenmalige burgemeester Van Swinderen gebouwd. Het tweede monument is een midden negentiende eeuws pand aan de Oud-Loosdrechtsedijk 294, waarin destijds een baker woonde.

Inventarisatie

De aanwijzingen maken deel uit van een lopende inventarisatie van mogelijke gemeentelijke monumenten in de gemeente Wijdemeren. De aanwijzing van het NERA-gebouw markeert de afronding van dat project in Nederhorst den Berg.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
Rik Jungmann
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
15 gr.
windkr. 3