WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Beweging in Ter Sype
Nieuw Loosdrecht, wo 1 september 2010

Ook Hilversum is nu bereid om mee te werken en te denken over aanpassingen aan het vliegveld om nieuwbouw op Ter Sype in Loosdrecht mogelijk te maken.


Middenonder het vliegveld, links daarvan de plek (Ter Sype)
waar de woningen gebouwd gaan worden.

Slepende kwestie

De provincie Noord-Holland liet het NLR onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om de startbanen van het vliegveld Hilversum zodanig aan te passen dat de locatie voor de nieuwbouw van de wijk Ter Sype niet langer een te hoge geluidsbelasting zou hebben. Het onderzoek gebeurde in het kader van deze kwestie die zich al jaren en jaren voortsleept. Iedere keer als iemand een stap zet om tot een oplossing te komen is er wel weer iemand anders die begint te piepen en bezwaar te maken. Tot en met de gemeenten De Bilt en Utrecht aan toe.

Deal met Vliegveld

De provincie koos voor de oplossing met twee naast elkaar gelegen grasbanen. Het college van Hilversum deelt de voorkeur van de provincie. Om aan bezwaren van de Stichting Vliegveld Hilversum tegemoet te komen stelt het Hilversumse college voor omenigszins te verharden, bijv. met plastic matten. Ook stelt het Hilversumse college nu voor om de huurtermijn van de Stichting aanzienlijk te verlengen. Volgende week zal de raad van Hilversum over het Hilversumse collegevoorstel spreken, waarna de provincie wordt ingelicht over het Hilversumse standpunt. Dat standpunt wordt mede ingegeven door het feit dat woningbouw op Ter Sype ingetekend is in het streekplan en onderdeel uitmaakte van het vorige Hilversumse collegeprogramma.

Kosten voor Wijdemeren

De kosten van de operatie moeten door Wijdemeren betaald worden, naar schatting acht ton plus de kosten van de aankoop van grond. Die kosten zullen terugverdiend moeten worden met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk van ruim vijfhonderd woningen.

Dossier Vliegveld / Ter Sype

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
WWK/G&E
foto
Google
auteur
Rik JUngmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
18 gr.
windkr. 2