WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Afschaffing Piepsysteem
Wijdemeren, di 31 augustus 2010

De rekenkamercommissie stelt in het rapport Handhaving Regelgeving vast dat de gemeente Wijdemeren haar handhavingsbeleid op een correcte wijze uitvoert.

Rapport Handhaving Regelgeving (pdf)

persbericht

Afschaffing Piepsysteem Geslaagd

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop de gemeente toeziet op de naleving van de regels op het gebied van bouwen en bestemmingsplannen. In haar vandaag verschenen rapport Handhaving Bouwregelgeving stelt de rekenkamercommissie vast dat de gemeente Wijdemeren haar handhavingsbeleid op een correcte wijze uitvoert.

Vanaf 2008 heeft de gemeente Wijdemeren het roer omgegooid. Zij wilde een einde maken aan de reactieve handhavingspraktijk, waarin vooral werd gewerkt in reactie op klachten (‘piepsysteem’). Sleutelbegrippen van de nieuwe aanpak werden: ‘proactief’, ‘zichtbaar’ en ‘zero tolerance’. De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het nieuwe handhavingsbeleid op het gebied van de Woningwet en de Wet Ruimtelijke Ordening daadwerkelijk is gerealiseerd.
De rekenkamercommissie constateert dat door de gemeente wordt voldaan aan de wettelijke verlichtingen en dat de vooraf met de gemeenteraad overeengekomen prestatie-afspraken op bevredigende wijze zijn nagekomen. Alleen bleek het plan om de buiteninspecteurs ter controle op de naleving van de bouwregels elke straat eens per week aan te laten doen niet haalbaar.

De gemeente Wijdemeren heeft zich volgens de rekenkamercommissie adequaat voorbereid op de komst per 1 oktober 2010 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Deze wet verlangt ‘integrale handhaving’ en laat daartoe vijfentwintig vergunningstelsels - waaronder de bouw-, sloop-, kap-, gebruiks-, en milieuvergunning - opgaan in één nieuwe omgevingsvergunning. Vooralsnog heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen de komst van de omgevingsvergunning tegemoet te treden met meer coördinatie tussen de ambtelijke eenheden die zich met de handhaving op het gebied van milieu, resp. bouw- en woningtoezicht bezighouden. De rekenkamerkamercommissie raadt echter een organisatorische integratie van die handhavingsclusters aan.

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
19 gr.
windkr. 2