WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bezuinigen op Subsidies
Wijdemeren, vr 15 oktober 2010

Er werd gisteren gesproken over het collegevoorstel om 5 procent op alle welzijnssubsidies te bezuinigen. De coalitie vertoonde een flinke kloof.

Het was al wel eerder duidelijk geworden, maar gisteren was het echt evident. De coalitiepartijen DB, VVD en D66 zitten niet op dezelfde lijn als het om bezuinigen gaat. VVD-fractievoorzitter Joep Frijdal vindt dat er te weinig en te slap wordt ingegrepen in de financiën van Wijdemeren. Hij verklaart keer op keer dat het volkomen mis zal gaan met Wijdemeren en voorspelt dat "een totaal failliet Wijdemeren uiteindelijk op Markplaats zal belanden". Zijn coalitiepartners DB en D66 zien het minder somber in en zijn dan ook terughoudender met financiële ingrepen.

Vijf procent korten op subsidies

Er werd een collegevoorstel besproken om de welzijnssubsidies over de hele linie in 2011 met 5% te verlagen om een gat in de opbrengsten van huren van accommodaties van 40.000 euro te dichten. De VVD vond 5% verlaging veel te weinig, verklaarde dat er eigenlijk 20% bezuinigd moest worden, maar diende een amendement in om 10% in plaats van 5% te bezuinigen. Overigens bleek dat alle subsidieontvangers al een brief hebben ontvangen met de aankondiging van de korting. Wethouder Joost Boermans vond het niet netjes om daarmee te wachten tot de begrotingsbehandeling in november.

Zeer verdeeld

De meningen in de raad waren zeer verdeeld over het collegevoorstel. Felix Flameling (GL) was tegen het voorstel. Nanne Roosenschoon (D66) steunde het voorstel, evenals Ria Hennis (DB). Kees Haverkamp (CDA) wilde het besluit uitstellen tot de begrotingsbehandeling in november. Ben Steenvoorden (PvdA) diende een motie in waarin stond dat bij meevallende opbrengsten van de accommodaties alsnog de subsidiekorting volgend jaar (gedeeltelijk) ongedaan zou worden gemaakt. Overigens steunde hij het collegevoorstel wel.

Kwartje van Kok

Wethouder Joost Boermans gaf aan dat in 2011 het hele subsidiestelsel herzien zal worden. Deze bezuiniging is de uitwerking van de kadernota. De motie van de PvdA om bij meevallers de subsidie alsnog minder te bezuinigen kon bij hem op sympathie rekenen. Hij vergeleek de motie met het kwartje van Kok dat ooit op de benzineaccijnzen is gezet met de belofte dat het er weer af zou gaan als het beter werd. Dat moet nog gebeuren. Met de korting op de welzijnssubsidies wil het college dat principe wel toepassen. Als het meevalt, dan wordt de korting minder.

Kloof in coalitie

Bij de stemmingen bleek de kloof in de coalitie tussen VVD en de andere twee partijen. Voor het VVD amendement, om niet 5% maar 10% te korten, stemde alleen de driekoppige VVD-fractie. Tegen het collegevoorstel stemden GL, de VVD en het CDA. De motie van de PvdA kreeg steun van de hele raad, behalve de VVD.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
regenachtig
12 gr.
windkr. 2