WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Varia uit de Raad
Wijdemeren, vr 26 november 2010

In de raad van gisteren kwamen nog wat onderwerpjes langs die het memoreren waard zijn. Parkeren, najaarsnota en tafelschikking.

Geen P-verbod Noordereinde

Bij de mededelingen liet wethouder Gerard Abrahamse weten dat de gemeente voorlopig afziet van de instelling van parkeerverboden op het Noordereinde, zoals aangekondigd op 2 oktober. Op 3 november werd er in de commissie uitvoerig over de instelling van een parkeerverbod gesproken. De wethouder verklaarde dat het college het besluit tot instelling van een parkeerverbod aanhoudt tot het Plan van Aanpak over het verkeer gereed is.

Najaarsnota

Het college ontving lof van alle kanten voor het heldere en leesbare dokument waarin de Najaarsnota aan de raad werd voorgelegd. Het was Joep Nuissl (DB) opgevallen dat er voor de miniconferentie van de raad op de Hoorneboegse Heide € 4.000 was uitgegeven. Hij vond dat in deze tijden van bezuiniging teveel geld en pleitte er dan ook voor om dit soort bijeenkomsten in het gemeentehuis te houden en dan bij voorkeur 's avonds opdat er geen arbeidsuren van de werkende raadsleden verloren gaan. Joep Frijdal (VVD) sloot zich bij de oproep van Nuissl aan, met name waar het over de uren ging waarop raadsleden werken.
Wethouder Gert Zagt zwakte de kritiek sterk af. De post van € 4.000 bleek een verzamelpost te zijn waarin veel meer zat dan alleen de miniconferentie, die slechts de helft kostte.

Tafelschikking


Vooraan raadsgriffier Joop van Ditmarsch, die niet blij lijkt te zijn met de nieuwe tafelschikking. Dan burgemeester Martijn Smit en wethouder Gerard Abrahamse achter de collegetafel. Achteraan de "wethouders-dug out". V.l.n.r. de wethouders Gert Zagt, Joos Boermans en Jaap van Waveren.

Burgemeester Martijn Smit maakte van de gelegenheid gebruik om de collegeleden weer achter een collegetafel met zicht op de raad en met microfoons te krijgen. Nadat wethouder Gerard Abrahamse de eerste keer had plaatsgenomen achter de microfoon concludeerde de burgemeester dat iedereen dat eigenlijk een betere plek vond dan de tafel achteraf (de dug out) waar de wethouders nu zitten. Hij nodigde de wethouders dan ook uit om weer plaats te nemen aan de collegetafel. Van dat aanbod maakte wethouder Abrahamse gebruik. Het is afwachten hoe de opstelling in de volgende raad zal zijn.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
5 gr.
windkr. 1