WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA: Permanente Campagne
Wijdemeren, ma 1 november 2010

Het CDA Wijdemeren likt zijn wonden en herpakt zich om in 2014, na een permanente campagne, versterkt terug te keren in het gemeentebestuur.

persbericht

CDA Wijdemeren

Weg naar herstel ingezet
CDA-ers zetten koers uit voor de toekomst

Ruim dertig CDA-ers hebben zaterdagmiddag 30 oktober gediscussieerd over de koers die het CDA Wijdemeren de komende jaren wil varen. Daarmee is de eerste aanzet voor het beleid in de raadsperiode tot 2014 gegeven. Op 17 november a.s. worden de resultaten van de discussiemiddag voorgelegd aan de ledenvergadering.

In 't Achterom in Kortenhoef hebben de huidige en voormalige bestuursleden, wethouders, raadsleden en leden van verschillende commissies zich als voorbereiding op de ledenvergadering als eersten gebogen over de voorstellen van bestuur en fractie voor het beleid in de komende jaren.

Vertrouwen herstellen

De teleurstelling door het forse verlies bij twee verkiezingen met daarna wekenlang heftige discussies over de regeringsdeelname, hebben ook bij het CDA in Wijdemeren verwarring gebracht. Ondanks de twijfel bij verschillende CDA-ers, heeft slechts één lid zijn lidmaatschap opgezegd vanwege de regeringsdeelname. Daar tegenover staat een stijgende belangstelling voor het lidmaatschap. Vanwege alle ontwikkelingen hebben bestuur en fractie zich de afgelopen maanden gebogen over de (nieuwe) wegen die bewandeld moeten worden om het vertrouwen te herstellen.

Bestuursvoorzitter Alexandra van der Wier: "Nu het stof wat is neergedwarreld is het tijd om de banden weer verder aan te halen, afspraken met elkaar te maken en met vernieuwd elan aan de toekomst te werken. Bewust zijn we als bestuur de afgelopen tijd wat terughoudend geweest. Dat geldt niet voor de fractie. Zij zijn zoals gebruikelijk op bezoek geweest bij inwoners en organisaties. Of het nu gaat om de verenigingen, de legakkers, bestemmingsplannen of welk onderwerp dan ook, men heeft op de aandacht van het CDA kunnen rekenen. En zeker bij de discussie over de buslijnen heeft het CDA een cruciale rol gespeeld."

Expertteams en dorpsambassadeurs

Volgens fractievoorzitter Theo Reijn kiest het CDA voor een andere manier van oppositie voeren dan Wijdemeren de afgelopen jaren gewend is. "Wij doen niet mee aan elkaar vliegen afvangen en elke gelegenheid te baat nemen om het college dwars te zitten. Net als afgelopen jaren zullen we de daden van het college kritisch volgen en verder onze eigen thema's kiezen. Dat doen we ook door voortdurend in gesprek te blijven met de inwoners van Wijdemeren. De succesvolle bijeenkomsten die we voorafgaande aan de verkiezingen hebben gehouden met jongeren, vrijwilligers, ouderen en ondernemers blijven we de komende jaren organiseren. Daarnaast gaan we nog meer gebruik maken van de deskundigheid die we in eigen huis hebben door de vorming van CDA-Expertteams. Daar zullen we overigens ook mensen van buiten het CDA voor vragen. Maar ook onze CDA-Dorpsambassadeurs – de oren en ogen van de verschillende kernen – blijven een belangrijke rol spelen."

Hecht netwerk

Zaterdag is gebleken dat het CDA Wijdemeren nog steeds een hecht en gemotiveerd netwerk is. Van der Wier: "Dat is onze eerste winst. Van de circa vijftig genodigden was een aantal verhinderd. Ik ben dik tevreden met de ruim dertig CDA-ers die de weg naar herstel hebben ingezet."

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
grijs
10 gr.
windkr. 2