WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wijdemeren steunt Republiek
Horstermeer, di 11 mei 2010

Het nieuwe college van B en W herbevestigt in een persbericht dat de gemeente Wijdemeren achter de bewoners van de Horstermeer staat.


Jaap van Waveren (DB, Grote Projecten)

In de vorige raadsperiode bleek op zeker moment dat er geen duidelijk standpunt van raad en college was ingenomen over de plas-drasplannen van provincie, AGV en Natuurmonumenten. Op initiatief van burgemeester Karen Heerschop werd op 24 september vorig jaar voor alle duidelijkheid de aanzet gegeven tot een standpunt dat steun biedt aan de bewoners en weerstand biedt aan de provincieplannen.

Handhaven tegen AGV

In een persbericht van vandaag geeft het huidige college van B&W aan dat ook dit college de bewoners steunt in hun strijd tegen de plas-dras plannen. Uit de ferme uitspraken van verantwoordelijk wethouder Jaap van Waveren afgelopen donderdag in het Nera-gebouw was dat al op te maken. Hij laat uitzoeken of AGV met de waterpeilverhoging in strijd met het bestemmingsplan handelt. Als dat het geval is, dan zal de gemeente handhavend gaan optreden.

Dossier Horstermeer

persbericht

Collegestandpunt Horstermeerpolder

Burgemeester en wethouders hebben hun standpunt vastgesteld ten opzichte van de situatie in de Horstermeerpolder. Hoewel de gemeente geen directe rol heeft in het conflict, zijn de belangen van circa tweeduizend Wijdemeerse inwoners in het geding.

De bewoners keren zich tegen de voorgenomen plannen van Provincie en Waterschap voor een plasdras situatie in de polder. Zij vrezen dat hierdoor schade optreedt aan hun woningen en bedrijven. Het college deelt de zorgen van de bewoners. In 2009 is al een unaniem raadsbesluit genomen waarin de gemeente de Provincie vraagt te luisteren naar de bewoners en meer te investeren in draagvlak voor de plannen.

Ook in het coalitieakkoord wordt er nadruk op gelegd dat er eerst draagvlak moet zijn onder de bevolking. De gemeente zal zich tot dat moment duidelijk en zichtbaar opstellen in de steun aan de inwoners van de Horstermeerpolder tegen de plasdras plannen van de Provincie.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
11 gr.
windkr. 3