WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Twee persberichten
Wijdemerem, di 4 mei 2010

Wethouder Joost Boermans neemt ook Sport en Bewegen in zijn portefeuille. Wijdemeren gaat onder voorwaarden akkoord met de begroting van het Gewest.

persbericht

Portefeuilleverdeling definitief

Burgemeester en wethouders hebben in hun collegevergadering van 4 mei besloten de portefeuille Sport en Bewegen toe te voegen aan de portefeuilles van wethouder Joost Boermans.

Wethouder Boermans was al portefeuillehouder voor Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Welzijn. De portefeuille Sport en Bewegen werd aanvankelijk beheerd door burgemeester Smit. Door deze portefeuille toe te voegen aan de andere portefeuilles van wethouder Boermans, is deze nu beter in staat om een integrale visie en samenhangend beleid te ontwikkelen over deze onderwerpen.

persbericht

College onder voorwaarde akkoord met gewestbegroting


Het college stelt de raad voor om onder voorwaarde in te stemmen met de conceptbegroting van het gewest Gooi- en Vechtstreek. Van het gewestbestuur wordt verwacht dat zij het voornemen uitspreken om vanaf de begroting 2012 verder te bezuinigen.

De wethouders financiën van de deelnemende gemeenten hebben het gewest eind vorig jaar gevraagd om met voorstellen te komen die tot een lagere bijdrage van de gemeenten moeten leiden. In de onlangs ontvangen conceptbegroting 2011 van het gewest wordt voorgesteld om een bedrag van € 100.000,- te bezuinigen.

Daarmee wordt echter niet geheel voldaan aan de bezuiniging van 10% op de bijdrage van Wijdemeren aan het gewest, zoals die in de meerjarenraming van Wijdemeren was opgenomen. Het college stelt daarom voor om het te weinig bezuinigde bedrag van circa € 4000 te voegen bij de  bezuiniging over 2012.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
11 gr.
windkr. 4