WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zomeroffensief Horstermeer
Republiek Horstermeer, ma 3 mei 2010

De Horstermeerders houden het Waterschap AGV verantwoordelijk voor schade aan hun huizen en gaan op 6 mei besluiten over juridische acties.

persbericht

ZOMEROFFENSIEF REPUBLIEK HORSTERMEERPOLDER
Ultimatum: bewoners nemen beheer moerasgebied over

  • Eindrapport Unesco Professor dr ir Schultz: risico op schade aan woningen niet onderzocht
  • Forse gevaarlijke overtredingen door Natuurmonumenten
  • Bouwkundig onderzoek toont aan: nu al grote schade aan huizen in de polder

De bewoners van de Horstermeerpolder in de gemeente Wijdemeren maken zich op voor de volgende fase in hun verbeten strijd tegen de Provincie Noord-Holland. Op 17 februari van dit jaar pleegden de bewoners een staatsgreep en riepen ze de Republiek Horstermeerpolder uit. Aanleiding is de jarenlange strijd tegen de plannen van de Provincie om een groot deel van de polder om te vormen tot moerasgebied.

De bewoners stellen nu een ultimatum aan de Provincie en het Waterschap AGV;
Voor 1 juni 2010 moeten de overheden beginnen met het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het moerasproefgebied in het zuiden van de polder. Gebeurt dit niet, dan nemen de bewoners het beheer van het gebied over. “Deze moerassen zijn illegaal aangelegd door Natuurmonumenten, gedoogd door het Waterschap. Wij zien het als onze burgerplicht om schadebeperkend op te treden tegen deze illegale vorm van natuurbeheer”, zegt woordvoerder Marianne Zwagerman van de Republiek.

In september 2009 startte Prof. dr ir B. Schultz (Unesco-IHE) op verzoek van de bewoners een onderzoek naar het waterbeheer in en rond de Horstermeerpolder. Op 6 mei a.s. presenteert de professor zijn definitieve bevindingen. Zijn eindrapport bevat enkele schokkende nieuwe feiten.

Professor Schultz beoordeelde de plannen van de Provincie om een groot deel van de polder te veranderen in zogenaamde natte natuur. Hiermee zou ondermeer de verdroging van het Vechtplassen gebied voorkomen moeten worden. De professor twijfelt sterk aan deze motivatie: “Na onderzoek en gesprekken met de plannenmakers is mij gebleken dat de genoemde problemen met betrekking tot watertekort en wateroverlast nogal zijn aangezet. Ook is het beeld dat waterbeheer en natuurontwikkeling door het opzetten van peilvakken in de Horstermeer goed samen gaan, gebaseerd op een misvatting.”

Schade aan huizen niet onderzocht

Bovendien bevestigt de professor dat de bewoners het bij het rechte eind hebben met hun zorgen over het wegzakken van de huizen. “Hoewel een toename van de kwel ter plaatse van bebouwing wordt verwacht, is mogelijke schade aan bebouwing ten gevolge van het opzetten van het water in de peilvakken, niet onderzocht. Hetzelfde geldt voor mogelijke schade aan slootkanten. Deze aspecten zouden kunnen leiden tot forse financiële consequenties. Voor zover ik kan nagaan zijn de hiervoor te verwachten kosten niet geraamd.”

Huidige moerasgebied is illegaal

Sinds 1999 heeft het Waterschap  AGV ontheffing verleend aan Natuurmonumenten om als proefgebied een moeras te ontwikkelen in het zuidelijke deel van de polder. In de praktijk wordt fors van deze ontheffing afgeweken. Het moerasgebied is aanzienlijk groter dan de ontheffing toestaat. In plaats van de 30 hectare in de ontheffing is ruim 5 keer zoveel moeras aangelegd. Hetgeen ook in strijd is met het bestemmingsplan. Er zijn illegaal allerlei dammen, stuwen en zelfs gemaaltjes aangelegd die de watergang in de polder belemmeren. De sloten worden niet onderhouden conform de Keur van de polder. De waterhuishouding van de polder wordt hierdoor fors in gevaar gebracht.

Professor Schultz zegt hierover: “Voor een goed waterbeheer van de Horstermeer is het van groot belang dat op korte termijn de waterhuishouding weer voldoet aan de Keur en de verleende ontheffing. Hierbij valt nog te bezien of de opgetreden schade zodanig wordt beoordeeld, dat de ontheffing tussentijds zou moeten worden ingetrokken.”

Bouwmanagementbureau toont aan: Nu al grote schade aan de huizen

Op verzoek van de bewoners deed bouwmanagementbureau B&E steekproefsgewijs onderzoek naar de schade aan de huizen en bedrijven in de polder als gevolg van het huidige slechte waterbeheer door het Waterschap AGV. B&E constateert dat alle onderzochte bouwwerken verse scheuren in de gevels en dragende binnenwanden laten zien. Ook de schoeiingen aan de perceelranden zijn allemaal sterk verbogen met ernstige ‘verse’ vervormingen. B&E stelt dat de oorzaak ligt in de vernatting en de sterk variërende en hogere waterstand. B&E noemt de constateringen desastreus en onherstelbaar.

De bewoners stellen het Waterschap AGV verantwoordelijk voor de schade en zullen op een bijeenkomst op 6 mei besluiten welke juridische stappen worden ondernomen.

Vlaggen

Vanaf 5 mei zijn er weer autovlaggen en grote vlaggen te koop bij Berko.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
8 gr.
windkr. 4