WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Afvalophaal op Hemelvaart
Wijdemeren, ma 3 mei 2010

De inzameling van het huishoudelijk afval van donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) vindt plaats op woensdag 12 mei.

persbericht

Gewijzigde ophaaldata rond Hemelvaartsdag

De inzameling van het huishoudelijk afval van donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) vindt plaats op woensdag 12 mei. Het afval moet dus een dag eerder worden aangeboden. Dit geldt voor zowel de minicontainers, zakken als de verzamelcontainers.

Omdat op deze woensdag door een aantal wagens in twee wijken wordt ingezameld, kan het voorkomen dat de minicontainer of huisvuilzak op een ander moment van de dag wordt ingezameld dan men gewend is, dit kan wel uitlopen tot 21.00 uur. Wij verzoeken de bewoners hiermee rekening te houden en auto's zo te parkeren dat de minicontainers zichtbaar en bereikbaar blijven voor onze medewerkers. Dit is in ieders belang.

Men dient ervoor te zorgen dat de minicontainer of huisvuilzak op de morgen van de ophaaldag om 7.30 uur aan de weg staat.

Wij danken ieder voor de medewerking.

Op vrijdag 14 mei wordt het huishoudelijk afval overigens gewoon opgehaald.

De vier scheidingsstations in Gooi en Vechtstreek zijn op Hemelvaartsdag gesloten. De scheidingsstations zijn op 14 mei volgens reguliere openingstijden geopend: van 8.30 tot 16.30 uur.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
8 gr.
windkr. 4