WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zwarte Sterns in Ankeveen
Ankeveen, di 29 juni 2010

Natuurmonumenten heeft nestvlotjes uitgezet op de Ankeveense Plassen. Daar broeden nu vijftien paar zwarte sterns op.

persbericht

Zwarte Sterns in Ankeveen

Op de nestvlotjes die Natuurmonumenten dit voorjaar op de Ankeveense plassen heeft uitgezet broeden op dit moment ongeveer 15 paar zwarte sterns. In de Tienhovense Plassen zijn dit voorjaar al 10 broedparen gesignaleerd.

De zwarte stern is een echte moeras- en veenweidenbewoner. Zij broeden in kolonies en zoeken voedsel al vliegend boven het water en weilanden. Dat voedsel varieert van kleine visje tot libellen. De bedreigde zwarte stern komt in Nederland nog maar weinig op natuurlijke wijze tot broeden. Bijna alle Nederlandse zwarte sterns broeden inmiddels op nestvlotjes. De oorspronkelijke broedplekken zoals waterleliewortels en gele plompen zijn schaars geworden. Daarnaast worden de vogels ook bedreigd door snelle toename van ganzen in sommige gebieden. In totaal broeden in Nederland nog maar ongeveer 1000 paar en de vogel staat daarom op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Om de overlevingskansen van deze vogels te vergroten wordt er in de gebieden van Natuurmonumenten veel werk verricht om het leefgebied te behouden en dus ook nestvlotjes uitgezet. In de Ankeveense plassen zijn ze in 2010  weer terug nadat er in 2009 geen enkel paar is gezien. Deze zomer broeden er in de Vechtplassen in totaal ongeveer 25 paar. Ook de Tienhovense plassen is gewilde broedplaats. In Botshol zijn dit jaar geen broedparen gesignaleerd.

De zwarte stern verschijnt vanaf eind april in Nederland. In augustus verzamelen grote groepen zich weer bij het IJselmeer om gezamenlijk in september weer te vertrekken naar de West-Afrikaanse kust om te overwinteren.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
27 gr.
windkr. 2