WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Eerherstel Meester Frans
Ankeveen, di 8 juni 2010

Het schoolbestuur van de Josef Lokinschool in Ankeveen werkt aan de terugkeer van de leerkracht waarmee een conflict bestond.

persbericht

Eerherstel meester Frans Wagenvoort

Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Wijdemeren (SKOW) heeft de behoefte eenmalig naar buiten te treden met dit persbericht met als doel eerherstel van de heer Wagenvoort.

Afgelopen maanden zijn er door diverse media en personen uitlatingen gedaan, waaronder een citaat in de Gooi- en Eemlander (d.d. 14 april) van Erik-Jan Hennis, voorzitter van het SKOW, die door onzorgvuldig woordgebruik als beschadigend voor de heer Wagenvoort geïnterpreteerd kunnen worden.

De kreet “met de poten van kinderen afblijven” had betrekking op het beleid van de Stichting en niet op vermeend handelen van de heer Wagenvoort. Het spijt het bestuur als hierdoor een verkeerd beeld is ontstaan.

Het bestuur hecht eraan duidelijkheid te scheppen en daarmee de rust creëren die nodig is voor de terugkeer en eerherstel van de heer Wagenvoort.
De heer Wagenvoort wordt geen ongeoorloofd hardhandig optreden jegens een leerling verweten en daarmee is een volledige terugkeer op school mogelijk en wenselijk.

Op dit moment zijn wij constructief met elkaar in gesprek om er voor te zorgen dat de heer Wagenvoort zijn werkzaamheden op de Joseph Lokinschool kan voortzetten. Wij vragen aan ouders geduld en vertrouwen erop niet meer via de pers te hoeven communiceren.

SKOW

Erik-Jan Hennis
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
20 gr.
windkr. 2