WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Nat.Mon. wijst kritiek af
's-Graveland, ma 7 juni 2010

Natuurmonumenten stelt dat men niet in overtreding is ten aanzien van het waterpeil in de Horstermeer. Men houdt zich aan de keur van 1973.

Dossier Horstermeer

persbericht

31 mei 2010

Natuurmonumenten niet verantwoordelijk voor waterpeil in Horstermeerpolder

Het hoger waterpeil rond het NERA-gebouw in de polder dateert al van de jaren vijftig uit de vorige eeuw. Natuurmonumenten heeft hier geen peilveranderingen doorgevoerd. Die indruk wordt wel gewekt door bemiddelingsvoorstel van de gemeente Wijdemeren over de Horstermeerpolder.

Het is goed dat de gemeente Wijdemeren nu gaat bemiddelen met de partijen om de problemen in de Horstermeerpolder op te lossen. Natuurmonumenten heeft al maandenlang bij de provincie er op aangedrongen dat het overleg met de bewoners nu ook echt gestart wordt. Er zijn blijkbaar nog teveel onduidelijkheden waardoor bewoners zich zorgen gaan maken.

In het voorstel wordt gesproken van overtredingen, maar het hogere waterpeil rondom het NERA-gebouw waaraan gerefereerd wordt bestaat al decennialang. Dat is waarschijnlijk al ingesteld bij de aanleg van het gebouw, natte bodem was beter voor een goede radio-ontvangst. Het hogere peil is al langer bekend bij het Waterschap en de provincie Noord Holland. In 1973 is het keur (met peil) vastgesteld door het Waterschap Horstermeer. Er is toen door het polderbestuur niet aangetekend dat het peil in dit deel van de polder afwijkend was.

Sinds Natuurmonumenten het gebied van 120 hectare aan de zuidelijke rand van de polder in 1994 in eigendom kreeg is er rond het NERA-gebouw niets veranderd. Voor twee kleine hoogwaterzones aan de rand van de polder zijn in 1996 en 1999 vergunningen afgegeven om hier het waterpeil te verhogen. Het gaat hier in totaal om 26 hectare. Deze kleine ingreep heeft al geleid tot toename van bijvoorbeeld het aantal rietvogels zoals blauwborst, rietzanger en kleine karekiet.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
18 gr.
windkr. 2