WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Republiek akkoord met Voorstel
Horstermeer, ma 7 juni 2010

De opstandige Republiek Horstermeer stemt in met het bemiddelingsvoorstel van burgemeester Martijn Smit.

Dossier Horstermeer

persbericht

Nederhorst den Berg, 31 mei 2010

Met waardering voor de inzet van burgemeester Smit laten wij, mede namens het bestuur van de bewonersvereniging Horstermeerpolder, weten dat wij instemmen met het bemiddelingsvoorstel dat de burgemeester op 28 mei jl. heeft gedaan.

Wij zijn verheugd over het voornemen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om nu op te treden tegen de vastgestelde overtredingen in het zuidelijke deel van de Horstermeerpolder. Wij gaan ervan uit dat per direct met de handhaving wordt gestart, conform de brief van het waterschap aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, d.d. 19 april 2010 met kenmerk 2010.010206/NATWM0023. Wij willen graag wekelijks door het waterschap op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de herstelwerkzaamheden.

Wij zijn bereid om de stuw die op 6 mei jl. werd verwijderd terug te plaatsen, onder de voorwaarde dat wordt vastgesteld dat deze stuw een nuttige functie heeft in de waterhuishouding van de Horstermeerpolder. Volgens onze laatste kennis is dit niet het geval. Prof. dr ir Schultz heeft op ons verzoek zijn visie op de functie van deze stuw op papier gezet. De notitie van Professor Schultz voegen wij bij.

Zoals bepaald in het bemiddelingsvoorstel van burgemeester Smit onthouden de
bewoners van de Horstermeerpolder zich tot 15 september 2010 van verdere
protestacties tegen de moerasplannen van de provincie Noord-Holland. En zal de
provincie tot 15 september 2010 alle voorbereidingen staken voor de verdere
uitvoering of besluitvorming over deze plannen.

De bewonersvereniging Horstermeerpolder zal de gesprekken met de provincie en de andere partijen vanaf 2 juni a.s. oppakken. Waarbij het uitgangspunt nog altijd is dat de bewoners niet tegen het realiseren van natuurgebied in de Horstermeerpolder zijn, vooropgesteld dat dit droge natuur is, die geen schade toebrengt aan de waterhuishouding van de polder.

Verder ondersteunen wij de oproep van de burgemeester om Professor Schultz een toelichting te laten geven op zijn onderzoek naar de waterhuishouding van de Horstermeerpolder aan het waterschap en de provincie.

Republiek Horstermeerpolder
H.W. Stuyver AA
President

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
WWK
foto
---
auteur
---
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
18 gr.
windkr. 2