WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Openbare Ruimte Wijdemeren
Wijdemeren, ma 7 juni 2010

Het beheer van de openbare ruimte in Wijdemeren moet op kwaliteit gestuurd worden vindt de Rekenkamer.

persbericht 31 mei 2010

Rekenkamer

Beheer openbare ruimte in Wijdemeren onvoldoende kwaliteitgestuurd

De rekenkamercommissie constateert in haar op 31 mei verschenen rapport Beheer Openbare Ruimte dat de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte teveel ‘budgetgestuurd’ is.

Het beeld wordt bepaald door normen die worden aangepast aan de beschikbare middelen. Er moet – aldus de rekenkamer – een plan komen dat kwaliteitsniveaus kiest, die naar gebiedstypen (woonwijken, winkelcentra,wegen, unieke plekken, landelijk gebied) mogen verschillen.

Bij het opstellen van het plan dat de rekenkamercommissie voor ogen staat, moeten de inwoners van Wijdemeren nadrukkelijk worden betrokken. Met de burgers dienen wensen en voorkeuren te worden besproken die vervolgens kunnen worden afgezet tegen de financiële mogelijkheden van de gemeente. Als geschikt hulpmiddel kan daarbij de landelijk ontwikkelde ‘beeldkwaliteitcatalogus’ dienen, waarin de keuzemogelijkheden met beeldmateriaal zichtbaar zijn gemaakt.

Het rapport beveelt verder aan de haalbaarheid te bezien van bewonersbudgetten op wijkniveau voor inrichting en onderhoud van het openbaar groen en mogelijke andere onderdelen van de openbare ruimte. Een experiment in één of twee wijken zou zinvol zijn.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
18 gr.
windkr. 2